Programació d’activitats Can Muntanyola – Octubre

Can Muntanyola octubre

 

Can Muntanyola és una iniciativa de l’Ajuntament de Granollers i de la Cambra de Comerç de Barcelona, que va rebre el suport del FEDER i de la Diputació de Barcelona.

Ofereix formació i assessorament a les empreses, acompanyament a les persones emprenedores i als de projectes empresarials. És la seu del campus UGranollers de la Universitat de Vic; i és la seu de Granollers Mercat (Entitat Pública Empresarial que gestiona el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers), de la Delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Gremi de Constructors del Vallès Oriental.

Ja hem començat el mes d‘octubre, i amb ell donem la benvinguda a la nova programació d’activitats de la mà de Can Muntanyola:

Inscriure’s és molt senzill. Escull el que més et convenci, clica i inscriu-te!

 

1 d’octubre

9 a 14 h. Formació de 10 hores. Empreses i autònoms
Condueix amb èxit equips de producció, magatzem, manteniment
Eines i coneixements per millorar la gestió, rendiment i benestar dels equips per a encarregats d’equips de producció, manteniment i magatzem
La Cambra de Comerç – Granollers

2 d’octubre

9,30 a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria.
Pla d’empresa i Canvas – online
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores.
Taller perfeccionament Incoterms 2020. Casos pràctics
Conèixer en profunditat  els nous Incoterms 2020, les seves aplicacions  i els coneixements necessaris per negociar correctament una operació de compra venda internacional 
La Cambra de Comerç – Granollers

5 d’octubre

14.30 a 16 h. Formació. Comerciants.
Trucs i consells per fer stories i crear comunitat
Granollers Mercat

6 d’octubre

10 h a 11.30 h. Jornada. Empreses
Incentius a la Innovació al context actual
Suport a la innovació de la teva pime
La Cambra de Comerç – Granollers

9 a 14 h. Formació de 5 h. Empreses i autònoms
Manipulació de dades acces
Aprendre a utilitzar bases de dades Microsoft Access, importar dades d’altres sistemes i gestionar eficientment aquesta informació
La Cambra de Comerç – Granollers

7 d’octubre

14.30 a 16 h. Formació. Comerciants
Instagram Live. Fidelitza a la teva clientela amb els directes
Granollers Mercat

10 a 12.30 h. Formació empresa i emprenedoria
Pla de comunicació i màrqueting per a nous negocis
R-Digital: programa crea un negoci de futur
Granollers Mercat

8 d’octubre

Jornada Innovació i digitalització. Empreses
Implantació bàsica de la gestió digital
Suport personalitzat a la incorporació de solucions TIC al teu negoci
La Cambra de Comerç – Granollers Mercat

13 d’octubre

10 a 12.30 h. Formació. Empresa i Emprenedoria.
Coopera perquè el teu negoci sigui visible abans
Granollers Mercat

14 d’octubre

9 a 14 h. Formació de 15 h. Empreses i autònoms
Gestió administrativa en Comerç exterior
Anàlisi dels processos d’exportació-importació amb el codi duaner de la UE i els Incoterms. Digitalització en la gestió documental i noves obligacions per compradors i venedors
La Cambra de Comerç – Granollers

9.30 a 12.30 h. Formació.
Taller d’Instagram per a promoure el meu negoci
R-Digital: programa crea un negoci de futur
Granollers Mercat

15 d’octubre

14:30 a 16.30 h. Formació. Comerciants
Eines i tecnologies útils per al teu comerç mitjançant aplicacions mòbils
Granollers Mercat

16 d’octubre

9,30 a 12 h. Sessió informativa. Emprenedoria.
Pla d’empresa i Canvas – online
Granollers Mercat


Responsable

Granollers Mercat

Adreça

Granollers Mercat – Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers

Camí del Mig, 22, Polígon Industrial Palou Nord

Granollers, Barcelona 08401

Xarxes Socials

Web – Facebook – Instagram – Twitter – LinkedIn

 

Com crear anuncis des de la teva pàgina de Facebook

Si a la teva botiga, emprenedoria o negoci li has fet una pàgina de Facebook, pots crear anuncis des d’ella com una manera d’acostar-te als teus futurs clients. Amb aquesta eina pots crear campanyes publicitàries i començar a anunciar-te.

Lo millor és que no necessites tenir una gran experiència per a fer-ho, ja que Facebook t’indica pas a pas el que has de fer. I abans de fer l’anunci com a tal, has de crear primer una campanya.

 

Crear una campanya

Aquí hauràs de definir l’objectiu general d’aquesta, i per a això has de triar l’objectiu que més et convingui: Promoció (de la teva pàgina o d’una publicació), Aconseguir visites en el teu lloc web o Aconseguir clients.

A continuació, en el quadre de text has d’escriure el nom de la campanya, i aquí tens la possibilitat de crear una test A/B, per a provar el rendiment de dos tipus d’anuncis. També pots activar l’opció “Optimització del pressupost de la campanya”.

Amb aquesta opció, pots definir un pressupost diari (una suma faig una mitjana de diari que pots gastar en un conjunt d’anuncis), o bé un pressupost total que durarà el període de temps que duri el conjunt d’anuncis.

Per a personalitzar la teva estratègia de “puja”, la programació dels teus anuncis i el tipus de lliurament hauries de seleccionar “Mostrar més opcions”, just després.

 

Crear un conjunt d’anuncis

Després de creada la campanya, pots crear el conjunt d’anuncis per al teu petit comerç o comerç de proximitat, si fos el cas. Aquí definiràs el pressupost, la segmentació, la ubicació, el calendari i les licitacions.

Llavors, en el quadre de text “Nom de conjunt d’anuncis” has de posar un nom descriptiu per al conjunt d’anuncis. Per a definir el teu públic, pots triar entre les opcions que t’ofereix el programa, o bé punxar en “Público Personalitzat”.

Per a editar els elements d’Ubicació, Edat, Sexe i Segmentació Detallada bastarà que passis el ratolí per sobre de cada paraula. Per a personalitzar l’idioma i les connexions, hauràs de punxar a “Mostrar més opcions”. Si vols tornar a fer-lo servir, només has de clic a “Guardar aquest públic”.

Després selecciona la ubicació Facebook perquè els teus anuncis apareguin allà i seleccionar el resultat del lliurament dels anuncis que millor et convingui. Defineix el pressupost (igual: diari o total), defineix la data d’inici i de finalització i, si ho desitges, pots personalitzar els límits de despesa, la data de facturació, la programació dels anuncis i el tipus de lliurament.

 

Crea un anunci

Podràs prosseguir amb la creació de l’anunci després de crear una campanya i un conjunt d’anuncis. Seleccionaràs el contingut del mateix i afegir text.

Per a això, selecciona la pàgina de Facebook que estigui associada a tots els anuncis que vagis a crear. Després, selecciona un format d’entre les opcions presentades: “Seqüència”, “Col·lecció” o “Una sola imatge o vídeo”. Amb aquesta última pots crear una presentació.

A continuació, puja imatges o vídeos a “Agregar contingut multimèdia” i si vols crear presentacions, prem “Crear contingut multimèdia”.

Ja podràs agregar el text que desitgis que aparegui en l’anunci, i probablement tens l’opció d’agregar un botó d’anomenada a l’acció per part de l’usuari. Revisa acuradament la vista prèvia de l’anunci i dóna-li a “Confirmar”.

Tingues en compte que la primera vegada que publiquis un anunci et demanaran que especifiquis la informació de pagament.

Amb tots aquests passos la teva campanya estarà activa, i només estarà pendent de revisió per Facebook. L’anunci automàticament es posarà a circular una vegada estigui aprovat, i ja la teva empresa o comerç local, sigui a Granollers o un altre lloc, tindrà un anunci en aquesta plataforma.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Cómo crear anuncios desde tu página de Facebook

Si a tu tienda, emprendimiento o negocio le has hecho una página de Facebook, puedes crear anuncios desde ella como una forma de acercarte a tus futuros clientes. Con esta herramienta puedes crear campañas publicitarias y empezar a anunciarte.

Lo bueno es que no necesitas tener una gran experiencia para hacerlo, ya que Facebook te indica paso a paso lo que tienes que hacer. Y antes de hacer el anuncio como tal, debes crear primero una campaña.

 

Crear una campaña

Aquí tendrás que definir el objetivo general de la misma, y para ello tienes que elegir el objetivo que más te convenga: Promoción (de tu página o de una publicación), Conseguir visitas en tu sitio web o Conseguir clientes.

A continuación, en el cuadro de texto tienes que escribir el nombre de la campaña, y aquí tienes la posibilidad de crear una test A/B, para probar el rendimiento de dos tipos de anuncios. También puedes activar la opción “Optimización del presupuesto de la campaña”.

Con esta opción, puedes definir un presupuesto diario (un monto promedio diario que puedes gastar en un conjunto de anuncios), o bien un presupuesto total que durará el periodo de tiempo que dure el conjunto de anuncios.

Para personalizar tu estrategia de puja, la programación de tus anuncios y el tipo de entrega tendrías que seleccionar “Mostrar más opciones”, justo después.

 

Crear un conjunto de anuncios

Después de ser creada la campaña, puedes crear el conjunto de anuncios para tu pequeño comercio o comercio de proximidad, si fuese el caso. Aquí definirás el presupuesto, la segmentación, la ubicación, el calendario y las pujas.

Entonces, en el cuadro de texto “Nombre de conjunto de anuncios” debes poner un nombre descriptivo para el conjunto de anuncios. Para definir tu público, puedes escoger entre las opciones que te ofrece el programa, o bien pinchar en “Público Personalizado”.

Para editar los elementos de Ubicación, Edad, Sexo y Segmentación Detallada bastará con que pases el ratón por encima de cada palabra. Para personalizar el idioma y las conexiones, tendrás que pinchar en “Mostrar más opciones”. Si quieres volver a usarlo, solo tienes que clic en Guardar este público.

Luego selecciona la ubicación Facebook para que tus anuncios aparezcan allí y seleccionar el resultado de la entrega de los anuncios que mejor te convenga. Define el presupuesto (igual: diario o total), define la fecha de inicio y de finalización y, si lo deseas, puedes personalizar los límites de gasto, la fecha de facturación, la programación de los anuncios y el tipo de entrega.

 

Crea un anuncio

Podrás proseguir con la creación del anuncio después de crear una campaña y un conjunto de anuncios. Vas a seleccionar el contenido del mismo y añadir texto.

Para ello, selecciona la página de Facebook que esté asociada a todos los anuncios que vayas a crear. Luego, selecciona un formato de entre las opciones presentadas: “Secuencia”, “Colección” o “Una sola imagen o vídeo”. Con esta última puedes crear una presentación.

A continuación, sube imágenes o vídeos en “Agregar contenido multimedia” y si quieres crear presentaciones, pulsa “Crear contenido multimedia”.

Ya podrás agregar el texto que desees que aparezca en el anuncio, y probablemente tengas la opción de agregar un botón de llamada a la acción por parte del usuario. Revisa cuidadosamente la vista previa del anuncio y dale a “Confirmar”.

Ten en cuenta que la primera vez que publiques un anuncio te pedirán que especifiques la información de pago.

Con todos estos pasos tu campaña estará activa, y solo estará pendiente de revisión por Facebook. El anuncio automáticamente se pondrá a circular una vez esté aprobado, y ya tu empresa o comercio local, sea en Granollers u otro sitio, tendrá un anuncio en esta plataforma.

 

Fuente de información: Zinkers.es

Programació d’activitats Can Muntanyola – Setembre

programació setembre can muntanyola

Can Muntanyola és una iniciativa de l’Ajuntament de Granollers i de la Cambra de Comerç de Barcelona, que va rebre el suport del FEDER i de la Diputació de Barcelona.

Ofereix formació i assessorament a les empreses, acompanyament a les persones emprenedores i als de projectes empresarials. És la seu del campus UGranollers de la Universitat de Vic; i és la seu de Granollers Mercat (Entitat Pública Empresarial que gestiona el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers), de la Delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Gremi de Constructors del Vallès Oriental.

Ja hem començat el mes de setembre, i amb ell donem la benvinguda a la nova programació d’activitats de la mà de Can Muntanyola:

Inscriure’s és molt senzill. Escull el que més et convenci, clica i inscriu-te!

 

10 de setembre

9.30 a 11.30 h. Empresa i Emprenedoria. Sessió informativa.
Sessió informativa de la convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament Granollers (on line)
Granollers Mercat

15 de setembre

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 hores
Condueix amb èxit equips de magatzem, producció i manteniment
Empreses i autònoms
Cambra de Comerç  – Delegació Granollers

16 de setembre

14.30 a 16.30 h. Formació a comerciants
Descobreix possibilitats online per promocionar el teu comerç
Granollers Mercat

17, 21 i 22 de setembre

De 10 a 12.30 i 10 a 13h. Empresa i emprenedoria. Formació de 8 hores
Emprendre en femení – Online
Granollers Mercat

18 de setembre

9.30 a 12 h. Emprenedoria
Sessió informativa per muntar una empresa  – Online
Granollers Mercat

22 de setembre

9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
Iniciació a l’Excel
La Cambra de Comerç- Delegació Granollers

23 de setembre

14.30 a 16.30 h. Formació a comerciants
Defineix la teva estratègia de màrqueting online
Granollers Mercat

28 de setembre

14:30 a 16.30 h. Formació a comerciants
Millora el teu perfil a Instagram
Granollers Mercat

29 de setembre

18 a 20 h. Formació per emprenedors
Bitcoin per emprenedors i negocis
Empresa i Emprenedoria
Granollers Mercat

10 a 13 h i de 10 a 12,30 h. Empresa i emprenedoria. Formació de 8 hores
Decàleg de bones pràctiques per sobreviure els primers anys de vida de l’empresa
Granollers Mercat

30 de setembre

14.30 a 16 h. Formació a comerciants
Com fer bones fotos i vídeos per Instagram
Granollers Mercat

9 a 15 h. Formació bonificable de 10 hores
Taller de perfeccionament dels Incoterms 2020. Casos pràctics
La Cambra de Comerç- Delegació Granollers


Responsable

Granollers Mercat

Adreça

Granollers Mercat – Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers

Camí del Mig, 22, Polígon Industrial Palou Nord

Granollers, Barcelona 08401

Xarxes Socials

Web – Facebook – Instagram – Twitter – LinkedIn

Ajornem la Gran Fira al Carrer de Setembre

La Gran Fira al Carrer

Benvolgudes i benvolguts;

Des de Comerç de Dalt i Gran Centre Granollers volem vetllar per la seguretat de tots i totes vosaltres.
Com ja sabeu, la situació actual de la COVID-19 en el nostre municipi és canviant, i és per això que ens hem d’anar adaptant a cada una de les situacions.

Aquest 5 de setembre es tenia previst fer La Gran Fira al Carrer, coincidint amb el 25è aniversari de Gran Centre Granollers i on comerç de Dalt, per segona vegada, hi participava.

Finalment s’ha decidit que, veient la situació en la qual es troba Granollers, i les recomanacions de l’Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya, és necessari ajornar La Gran Fira de setembre i deixar-la per més endavant.

Per tot plegat, us donem les gràcies i restem sempre a la vostra disposició.

La Gran Fira al Carrer

Mesures especials en matèria de salut pública a Granollers

DOGS pla desconfinament

RESOLUCIÓ SLT/2094/2020, de 24 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).

 

A continuació podeu descarregar-vos l’actualització del DOGS publicat el passat 25 d’agost amb les noves mesures i recomanacions.

També us adjuntem l’enllaç del web del CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda) amb diferents plans de desconfinaments i plans d’acció per sectors.

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya – 25 d’agost, 2020
Plans d’acció per sectors

Com fer créixer el nombre de seguidors a Instagram

Ara mateix, Instagram és una de les millors plataformes per a destacar la teva empresa i aconseguir més seguidors en el teu perfil. És una plataforma orgànica i molt versàtil on aconseguir que la teva botiga o comerç de proximitat compti amb més clients.

Segueix aquests passos i aconseguiràs més seguidors.

Publica bon contingut

Partim que ja tens el teu negoci i el nínxol definit. A partir d’això, el consell és publicar regularment contingut d’alta qualitat, i amb regularment ens referim a tots els dies, tot el temps.

Al començament pots fer-lo dues vegades al dia, però amb el temps i la pràctica l’ideal seria fer-ho fins a 4 vegades diàries. Puja imatges i fotos amb una grandària mínima de 1080 x 1080 píxels, gifs o vídeos curts, tot per a atreure l’atenció dels usuaris.

Fins i tot amb Instagram pots demanar permís per a compartir alguna imatge d’altres comptes i publicar-la, si potser no has contingut de pujar.

 

Publica contingut amb la freqüència correcta

Això, clar, és molt subjectiu i depèn sobretot del públic a qui es dirigeixi el teu negoci. Hi ha els qui no publiquen prou, però hi ha uns altres que publiquen en excés, acabant per allunyar als usuaris.

Si el teu comerç local a Granollers, per posar un exemple, requereix d’una quantitat determinada de publicacions en Instagram, mantingues aquest ritme. És una cosa que hauràs de calibrar tu, amb la pràctica i amb els resultats obtinguts.

Dues vegades diàries és una bona quantitat per a començar, i una vegada que comencis a tenir més presència i guanyar seguidors, pots fer tres: en el matí, en la tarda i en la nit.

 

Utilitza les etiquetes

Les etiquetes són etiquetes que representen el que embenis o el que ofereixes. A Instagram resulten importants com a estratègia, i saber usar-los dependrà molt el teu èxit en aquesta plataforma.

Els experts recomanen usar entre 3 i 5 etiquetes a Instagram, i fer servir etiquetes descriptives de 2 paraules: #RopaBonita, #MejorLibro, #AlimentoOrgánico, per posar tres exemples.

Usar etiquetes descriptives ajudarà al fet que els usuaris que estan buscant una certa especificitat de les etiquetes et trobin més ràpid.

 

Interacció amb els usuaris

No creguis que només amb crear el perfil en Instagram i publicar dues vegades diàries és suficient. Per a res. També has d’interactuar amb els teus seguidors.

Una manera és fer preguntes als teus peus de foto i respondre els comentaris que et facin. La relació serà més personal i particular, i això afegeix valor afectiu, per la qual cosa per als altres usuaris el teu compte es percebrà com més atractiu.

Aquestes preguntes hauries de centrar-les en qui són els teus seguidors i què els agrada del teu perfil i el teu contingut.

 

Millor una comunitat positiva

Per a atreure l’atenció de més usuaris, crea una comunitat positiva on els teus seguidors se sentin còmodes de comunicar-se entre ells i fins i tot postejar informació de valor.

Això requereix que prohibeixis contingut negatiu i comentaris nocius i descalificadores entre els teus seguidors: no voldràs un compte on els usuaris s’ataquin entre si, això allunya a clients potencials i fins podrien deixar de seguir-te.

El teu compte ha de reflectir una actitud madura, pacífica, on les interaccions es produeixin cordialment, i on el teu petit comerç (o la teva gran marca) pugui créixer de manera constant i segura.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Cómo hacer crecer el número de seguidores en Instagram

Hoy por hoy, Instagram es una de las mejores plataformas para destacar tu empresa y conseguir más seguidores en tu perfil. Es una plataforma orgánica y muy versátil donde lograr que tu tienda o comercio de proximidad cuente con más clientes.

Sigue estos pasos y lograrás más seguidores.

 

Publica buen contenido

Partimos de que ya tienes tu negocio y el nicho definido. A partir de esto, el consejo es publicar regularmente contenido de alta calidad, y con regularmente nos referimos a todos los días, todo el tiempo.

Al comienzo puedes hacerlo dos veces al día, pero con el tiempo y la práctica lo ideal sería hacerlo hasta 4 veces diarias. Sube imágenes y fotos con un tamaño mínimo de 1080 x 1080 píxeles, gifs o vídeos cortos, todo para atraer la atención de los usuarios.

Incluso con Instagram puedes pedir permiso para compartir alguna imagen de otras cuentas y publicarla, si acaso no tienes contenido que subir.

 

Publica contenido con la frecuencia correcta

Esto, claro, es muy subjetivo y depende sobre todo del público a quien se dirija tu negocio. Hay quienes no publican lo suficiente, pero hay otros que publican en exceso, terminando por alejar a los usuarios.

Si tu comercio local en Granollers, por poner un ejemplo, requiere de una cantidad determinada de publicaciones en Instagram, mantén ese ritmo. Es algo que deberás calibrar tú, con la práctica y con los resultados obtenidos.

Dos veces diarias es una buena cantidad para empezar, y una vez que comiences a tener más presencia y ganar seguidores, puedes hacer tres: en la mañana, en la tarde y en la noche.

 

Utiliza los hashtags

Los hashtags son etiquetas que representan lo que vendes o lo que ofreces. En Instagram resultan importantes como estrategia, y de saber usarlos dependerá mucho tu éxito en esta plataforma.

Los expertos recomiendan usar entre 3 y 5 hashtags en Instagram, y usar etiquetas descriptivas de 2 palabras: #RopaBonita, #MejorLibro, #AlimentoOrgánico, por poner tres ejemplos.

Usar etiquetas descriptivas ayudará a que los usuarios que están buscando cierta especificidad de los hashtags te encuentren más rápido.

 

Interacción con los usuarios

No creas que con solo crear el perfil en Instagram y publicar dos veces diarias es suficiente. Para nada. También debes interactuar con tus seguidores.

Una manera es hacer preguntas en tus pies de foto y responder los comentarios que te hagan. La relación será más personal y particular, y eso añade valor afectivo, por lo que para los demás usuarios tu cuenta se percibirá como más atractiva.

Estas preguntas deberías centrarlas en quiénes son tus seguidores y qué les gusta de tu perfil y tu contenido.

 

Mejor una comunidad positiva

Para atraer la atención de más usuarios, crea una comunidad positiva donde tus seguidores se sientan cómodos de comunicarse entre ellos e incluso postear información de valor.

Esto requiere que prohíbas contenido negativo y comentarios dañinos y descalificadores entre tus seguidores: no querrás una cuenta donde los usuarios se ataquen entre sí, esto aleja a clientes potenciales y hasta podrían dejar de seguirte.

Tu cuenta debe reflejar una actitud madura, pacífica, donde las interacciones se produzcan cordialmente, y donde tu pequeño comercio (o tu gran marca) pueda crecer de manera constante y segura.

 

Fuente de información: Zinkers.es

Eines gratuïtes per fer créixer el teu negoci a Facebook i Instagram

Si tens una empresa a Granollers, un petit comerç, qualsevol tipus de negoci, i vols fer-lo créixer, res millor que les eines gratuïtes d’Instagram i Facebook aconseguir-ho.

En aquestes plataformes, realitzar un bon màrqueting digital t’ajudarà a posar la teva marca en els primers llocs i a guanyar molta visibilitat.

A continuació t’expliquem quines són aquestes eines en cadascuna de les plataformes.

 

Eines gratuïtes de Facebook

Facebook posa a la teva disposició eines sense cost perquè puguis desenvolupar el teu negoci, fer créixer la teva marca i definir l’administració de la teva estratègia de màrqueting.

Pàgina

A través d’una pàgina de Facebook pots publicar fotos, imatges, vídeos, fites o enquestes per a interactuar amb els teus usuaris i clients potencials. En ella puges històries i imatges relatives al teu comerç local i compartir informació amb l’audiència.

Safata d’entrada

Aquesta eina et permet ordenar en un mateix lloc les comunicacions, i connectar-te al mateix temps amb tots els teus clients potencials.

Messenger

És un sistema directe i particular de contacte amb els teus clients, després d’oferir-los informació sobre la teva empresa de manera massiva.

Grups

Mitjançant la creació de grups empresarials pots accedir a molts usuaris i fer créixer el negoci encara més. Pots crear un propi i convidar als potencials clients, o unir-te a algun en nom de la teva pàgina o empresa.

Eines empresarials

Si tens un comerç de proximitat o un comerç local i ofereixes serveis, pots fer que els teus clients reservin cites per Facebook, les quals podràs veure en el teu registre de cites administrant el teu calendari.

Igualment, pots promocionar la teva empresa amb esdeveniments en els quals pots incloure promocions, llançaments de nous productes o info nova.

Facebook també té dues eines gratuïtes especials, la pàgina d’ocupacions i botigues; en ambdues, pots connectar-te directament amb els usuaris, així com compartir el teu inventari i realitzar vendes.

Una vegada has posat a caminar tot això, Facebook posa a la teva disposició la pestanya d’Estadístiques, perquè puguis mesurar la interacció amb els usuaris i les accions que realitzen en les seves visites, i el Centre d’Anuncis, perquè puguis quantificar el rendiment en diverses ubicacions i grups demogràfics.

 

Eines gratuïtes d’Instagram

Fer el màrqueting digital de la teva empresa en Instagram també és possible, perquè aquesta plataforma t’ofereix moltes eines gratuïtes.

Disseny

Dissenyar l’estètica visual del perfil del teu negoci en Instagram permetrà que tant la informació com les fotos tinguin un lloc destacat.

Hootsuite

Si ets marketero, sabràs que aquesta eina et permet administrar el teu perfil d’Instagram, organitzar les publicacions, programar els posts i consultar les estadístiques.

Later

Quan vulguis programar les teves publicacions, aquesta eina serà molt útil per a posar a dalt la teva empresa. Pots programar fins a 30 imatges i fotos mensuals.

ShortStack

És una eina per a la creació de concursos en Instagram, súper atractiva i eficaç per a atreure l’atenció dels usuaris.

És perfecta perquè aprofitis el contingut generat per ells, i els animis a publicar imatges o fotos amb una etiqueta de participació. Aquesta eina gratuïta et permet fins a 100 participants i n nombre de concursos.

All Hashtag

És una eina que busca etiquetes, que són una forma senzilla i efectiva d’aconseguir clients i usuaris potencials relacionats amb la teva marca, comerç local o empresa.

Les paraules clau del teu sector seran la matèria primera per a generar diferents etiquetes que et serviran en les teves publicacions.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Herramientas gratuitas para hacer crecer tu negocio en Facebook e Instagram

Si tienes una empresa en Granollers (o en cualquier parte del mundo), un pequeño comercio, cualquier tipo de negocio, y quieres hacerlo crecer, nada mejor que las herramientas gratuitas de Instagram y Facebook para lograrlo.

En estas plataformas, realizar un buen marketing digital te ayudará a poner tu marca en los primeros puestos y a ganar mucha visibilidad.

A continuación te explicamos cuáles son estas herramientas en cada una de las plataformas.

 

Herramientas gratuitas de Facebook

Facebook pone a tu disposición herramientas sin coste para que puedas desarrollar tu negocio, hacer crecer tu marca y definir la administración de tu estrategia de marketing.

Página

A través de una página de Facebook puedes publicar fotos, imágenes, vídeos, hitos o encuestas para interactuar con tus usuarios y potenciales clientes. En ella subes historias e imágenes relativas a tu comercio local y compartir información con la audiencia.

Bandeja de entrada

Esta herramienta te permite ordenar en un mismo sitio las comunicaciones, y conectarte al mismo tiempo con todos tus clientes potenciales.

Messenger

Es un sistema directo y particular de contacto con tus clientes, luego de ofrecerles información sobre tu empresa de manera masiva.

Grupos

Mediante la creación de grupos empresariales puedes acceder a muchos usuarios y hacer crecer el negocio aún más. Puedes crear uno propio e invitar a los potenciales clientes, o unirte a alguno en nombre de tu página o empresa.

Herramientas empresariales

Si tienes un comercio de proximidad o un comercio local y ofreces servicios, puedes hacer que tus clientes reserven citas por Facebook, las cuales podrás ver en tu registro de citas administrando tu calendario.

Igualmente, puedes promocionar tu empresa con eventos en los que puedes incluir promociones, lanzamientos de nuevos productos o info nueva.

Facebook también tiene dos herramientas gratuitas especiales, la página de empleos y de tiendas; en ambas, puedes conectarte directamente con los usuarios, así como compartir tu inventario y realizar ventas.

Una vez has puesto a andar todo esto, Facebook pone a tu disposición la pestaña de Estadísticas, para que puedas medir la interacción con los usuarios y las acciones que ellos realizaron en sus visitas, y el Centro de Anuncios, para que puedas cuantificar el rendimiento en diversas ubicaciones y grupos demográficos.

 

Herramientas gratuitas de Instagram

Hacer el marketing digital de tu empresa en Instagram también es posible, pues esta plataforma te ofrece muchas herramientas gratuitas.

Diseño

Diseñar la estética visual del perfil de tu negocio en Instagram permitirá que tanto la información como las fotos tengan un lugar destacado.

Hootsuite

Si eres marketero, sabrás que esta herramienta te permite administrar tu perfil de Instagram, organizar las publicaciones, programar los posts y consultar las estadísticas.

Later

Cuando quieras programar tus publicaciones, esta herramienta será muy útil para poner arriba tu empresa. Puedes programar hasta 30 imágenes y fotos mensuales.

ShortStack

Es una herramienta para la creación de concursos en Instagram, súper atractiva y eficaz para atraer la atención de los usuarios.

Es perfecta para que aproveches el contenido generado por ellos, y los animes a publicar imágenes o fotos con un hashtag de participación. Esta herramienta gratuita te permite hasta 100 participantes y n número de concursos.

All Hashtag

Es una herramienta que busca hashtags, que son una forma sencilla y efectiva de conseguir clientes y usuarios potenciales relacionados con tu marca, comercio local o empresa.

Las palabras clave de tu sector serán la materia prima para generar distintos hashtags que te servirán en tus publicaciones.

 

Fuente de información: Zinkers.es

Crea una estètica visual per la teva empresa a Instagram

Cada dia més, milions d’usuaris utilitzen plataformes per a connectar-se i per visitar perfils de negocis, per això tant Facebook com Instagram s’han convertit en el lloc ideal per a promocionar una empresa, una botiga o qualsevol emprenedoria.

El negoci avui dia és saber com crear una estètica visual atractiva en Instagram, els seguidors de la qual han provat ser molt més lleials que en altres plataformes. És important tenir un mur coherent per a fer créixer la teva marca.

I és que Instagram s’ha especialitzat en l’estètica visual, i és per això que en aquesta plataforma, el comerç de proximitat, el local, o un petit negoci té moltes oportunitats quan crea un mur atraient i interessant.

 

La teva empresa en Instagram

El disseny del mur d’Instagram es diu estètica visual, i hi ha tres tipus de temàtiques visuals: el layout (o disseny de la quadrícula), el disseny de vora de la imatge i el disseny del color.

Gairebé sempre els tipus es barregen per a crear murs únics, que, òbviament, també tindran stories i contingut únic. Però al que anem: tens una botiga, una empresa, una marca, i vols un disseny atractiu que inspiri als usuaris.

 

Layout

Un bon disseny de quadrícula pot ser la clau per a un perfil exitós. El disseny de quadrícula és la distribució de les teves publicacions. Hi ha diverses opcions.

 

Horitzontalitat

Tres línies horitzontals per a comptar. Cadascuna pot ser diferent, i explicar una història diferent. En una podria predominar un color de fons, o podria ser una imatge dividida en tres línies, o tres imatges semblants.

El truc amb aquest disseny és pujar fotos o imatges de tres en tres amb una estètica comuna, o colors similars.

 

Verticalitat

És molt popular, i pots crear un mur molt atractiu amb el mateix disseny formant línies verticals, amb frases al centre, per exemple, i les altres dues amb imatges en el mateix to.

És pràctica, perquè fa que l’usuari continuï veient cap avall degut a aquest efecte òptic. Tracta que el mitjà tingui els colors més clars.

 

Tauler d’escacs

És un dels dissenys més utilitzats. Solen ser dos tipus de publicacions, alternant tons o imatges i frases. És molt versàtil per a una empresa perquè inclous informació (breu, directa) amb imatges.

 

Puzzle

Hi ha aplicacions per a dividir les imatges en diversos quadres, com un trencaclosques; Griddy és una d’elles, però cal publicar cada quadre per separat, i cuidar de mantenir el disseny i així obtenir la imatge original i total.

El truc és que cada imatge separada és una publicació per si mateixa, amb contingut propi, però al mateix temps connectada amb les altres. Pots fer un trencaclosques d’una fins a 20 files, sent aquests molt més complicats.

 

Vora de fotos

Una vegada seleccionis la vora de les teves fotos, manten-lo sempre perquè el teu mur sigui coherent. Si tries que les teves fotos tinguin marc, els donarà major protagonisme. És important triar un apropiat per a la teva empresa o negoci, sigui un comerç local o un comerç de proximitat.

L’aplicació Whitegram et permet posar-li vores a les imatges de qualsevol color, i blanc o negre; els més comuns són les vores quadrades blanques i els rectangulars.

També pots barrejar els quadrats i rectangulars en horitzontal i vertical; això obliga a veure cada imatge, perquè cadascuna semblarà diferent.

 

Disseny del color

El color és un element clau. Un negoci a Granollers pot destacar-se en Instagram tan sols pel color. En triar el color dominant de la teva marca, el teu mur tindrà detalls d’aquest color en totes les imatges.

Pots fer servir d’1 a 3 colors dominants, i usar filtres per a destacar-los. Hauràs d’editar les fotos, clar, i aplicar-los els filtres, que n’hi ha en colors pastels, càlids, freds, etc.

Sigui com sigui la teva empresa o marca, el disseny que triïs per a l’estètica visual d’Instagram la definirà millor i serà més fàcil donar a conèixer aquest comerç local al qual només li falta una petita empenta per a fer el salt a l’èxit.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Crea una estética visual para tu empresa en Instagram

Cada día más, millones de usuarios utilizan plataformas para conectarse y para visitar perfiles de negocios, por ello tanto Facebook como Instagram se han convertido en el sitio ideal para promocionar una empresa, una tienda o cualquier emprendimiento.

El negocio hoy en día es saber cómo crear una estética visual atractiva en Instagram, cuyos seguidores han probado ser mucho más leales que en otras plataformas. Es importante tener un muro coherente para hacer crecer tu marca.

Y es que Instagram se ha especializado en la estética visual, y es por eso por lo que en esta plataforma, el comercio de proximidad, el local, o un pequeño negocio tiene muchas oportunidades cuando crea un muro atrayente e interesante.

Tu empresa en Instagram

El diseño del muro de Instagram se llama estética visual, y hay tres tipos de temáticas visuales: el layout (o diseño de la cuadrícula), el diseño de borde de la imagen y el diseño del color.

Casi siempre los tipos se mezclan para crear muros únicos, que, obviamente, también tendrán stories y contenido único. Pero a lo que vamos: tienes una tienda, una empresa, una marca, y quieres un diseño atractivo que inspire a los usuarios.

Layout

Un buen diseño de cuadrícula puede ser la clave para un perfil exitoso. El diseño de cuadrícula es la distribución de tus publicaciones. Hay varias opciones.

Horizontalidad

Tres líneas horizontales para contar. Cada una puede ser distinta, y contar una historia diferente. En una podría predominar un color de fondo, o podría ser una imagen dividida en tres líneas, o tres imágenes parecidas.

El truco con este diseño es subir fotos o imágenes de tres en tres con una estética común, o colores similares.

Verticalidad

Es muy popular, y puedes crear un muro muy atractivo con el mismo diseño formando líneas verticales, con frases al centro, por ejemplo, y las otras dos con imágenes en el mismo tono.

Es práctica porque hace que el usuario siga viendo hacia abajo debido al efecto óptico. Trata de que el medio tenga los colores más claros.

Tablero de ajedrez

Es uno de los diseños más utilizados. Suelen ser dos tipos de publicaciones, alternando tonos o imágenes y frases. Es muy versátil para una empresa porque incluyes información (breve, directa) con imágenes.

Puzzle

Hay aplicaciones para dividir las imágenes en diversos cuadros, como un rompecabezas; Griddy es una de ellas, pero hay que publicar cada cuadro por separado, y cuidar de mantener el diseño y así obtener la imagen original y total.

El truco es que cada imagen separada es una publicación por sí misma, con contenido propio, pero al mismo tiempo conectada con las demás. Puedes hacer un rompecabezas de una hasta 20 filas, siendo estos mucho más complicados.

Borde de fotos

Una vez que selecciones el borde de tus fotos, mantenlo siempre para que tu muro sea coherente. Si eliges que tus fotos tengan marco, les dará mayor protagonismo. Es importante escoger uno apropiado para tu empresa o negocio, sea un comercio local o un comercio de proximidad.

La aplicación Whitegram te permite ponerle bordes a las imágenes de cualquier color, y blanco o negro; los más comunes son los bordes cuadrados blancos y los rectangulares.

También puedes mezclar los cuadrados y rectangulares en horizontal y vertical; eso obliga a ver cada imagen, porque cada una parecerá distinta.

Diseño del color

El color es un elemento clave. Un negocio en Granollers puede destacarse en Instagram tan solo por el color. Al elegir el color dominante de tu marca, tu muro tendrá detalles de ese color en todas las imágenes.

Puedes usar de 1 a 3 colores dominantes, y usar filtros para destacarlos. Tendrás que editar las fotos, claro, y aplicarles los filtros, que los hay en colores pasteles, cálidos, fríos, etc.

Sea cual sea tu empresa o marca, el diseño que escojas para la estética visual de Instagram la definirá mejor y será más fácil dar a conocer ese comercio local al que solo le falta un pequeño empujón para dar el salto al éxito.

 

Fuente: Zinkers.es

Ajuts i subvencions dirigides a empreses i persones autònomes

Programa Innocámaras – Convocatòria Granollers Mercat

Incorpora solucions innovadores amb una metodologia que combina assessorament gratuït i subvenció del 40% del projecte a implantar.
Beneficiaris: PIMES (- 250 treballadors: – 50M€ facturació) micropimes i autònoms de Granollers, Montmeló i Vilanova del Vallès
Import de l’ajut: Fins a 2.800€.
Sol·licitud: Del 5 d’agost al 30 de novembre

Programa TIC Cámaras – Convocatòria Granollers Mercat

Incorpora solucions digitals amb una metodologia que combina assessorament gratuït i subvenció del 40% del projecte a implantar.
Beneficiaris: PIMES (- 250 treballadors: – 50M€ facturació) micropimes i autònoms de Granollers, Montmeló i Vilanova del Vallès
Import de l’ajut: Fins a 2.800€.
Sol·licitud: Del 5 d’agost al 30 de novembre

Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

Beneficiaris: autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100 % de la plantilla, que tenien en el moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es)
Sol·licitud:  Des del 31 de juliol al 30 de setembre.

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Granollers

subvencions ajuntament de granollers

Pla de mesures socials i econòmiques per fer front a la Crisi de la COVID-19

L’Ajuntament de Granollers ha obert la convocatòria per sol·licitar subvencions per la contractació de persones desocupades i per la creació d’activitat empresarial.
Les bases reguladores es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat de subvencions i ajuts.
El termini per presentar sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament finalitza el dia 30 de setembre de 2020 per a les tres línies de subvenció.

SUBVENCIONS PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMES per l’estat d’alarma (COVID-19)

Es pot presentar qualsevol treballador o treballadora autònom/a, resident a Granollers, que hagi estat beneficiari/a de la prestació extraordinària per cessament d’activitat del règim del treball autònom regulada pel Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març.

L’import de la subvenció no serà inferior a 250 € ni superior a 1.000 € per a cada persona beneficiària, en funció del nombre de persones sol·licitants.

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES I PER L’ACTIVACIÓ EMPRESARIAL

LÍNIA 1: Subvenció per la contractació durant 12 mesos de persones desocupades
Es pot presentar a aquesta línia qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, reunint els requisits descrits a la convocatòria

LÍNIA 2: Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades i a la creació d’una activitat empresarial
Es pot presentar qualsevol persona física, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, reunint els requisits descrits a la convocatòria.
L’import de la subvenció en la línia 2 és del 50 % de la despesa justificada, amb un màxim de 2.500 € per a cada persona beneficiària.

LÍNIA 3 : Subvenció per la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa”
Es pot presentar qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, reunint els requisits de la convocatòria. L’import de la subvenció en la línia 3 és del 50 % de la despesa justificada, amb un màxim de 2.500 € per a cada persona beneficiària.