Idees de publicacions per la teva pàgina comercial de Facebook

Facebook és una de les xarxes socials més versàtils i efectives per a impulsar una empresa, un petit comerç o botiga, pel fet que fomenta el procés d’interacció entre els usuaris i públics objectius.

Per a aprofitar al màxim els seus beneficis et donarem algunes idees amb les quals pots promoure el teu negoci i exhortar a l’acció a tots els que integren aquesta xarxa social, ja sigui per a fer una compra, informar-se o promoure el comerç local.

Publicacions idònies per al Facebook comercial

Impulsar un petit negoci per mitjà del Facebook és una cosa que requereix l’execució d’algunes accions senzilles, però bastant efectives, entre les quals et proposem les següents:

Realitza concursos

Els concursos i sortejos representen una alternativa atractiva per a captar l’atenció dels usuaris en Facebook, els qui aporten comentaris i “M’agrada”, al mateix temps que comparteixen la informació amb els seus contactes, impulsant així el comerç de proximitat.

Entre els participants s’ha de triar un guanyador, al qual es felicita públicament per mitjà d’un post especial, mentre s’anuncia un pròxim concurs.

Notifica les novetats

Sempre hi ha una cosa nova que comunicar, especialment en el món dels negocis. Per tant, et recomanem aprofitar això i anunciar sempre totes les novetats relacionades amb l’empresa, ja sigui un canvi d’ubicació, d’imatge, entre altres.

Impulsa el diàleg

Mantenir la interacció entre l’empresa i els usuaris o públics objectius és molt important. Per a això una idea efectiva és promoure el diàleg, ja sigui publicant endevinalles o preguntes relacionades amb el negoci.

El més recomanable és fer aquestes publicacions els caps de setmana o en dies on les persones tenen més accés a les xarxes. D’aquesta forma es desperten i descobreixen els interessos comuns entre els usuaris.

Publicar històries contínuament

És necessari publicar amb freqüència histories amb fotos o vídeos que cridin l’atenció de l’audiència, a fi de permetre-li a aquesta un accés més directe a l’interior de l’empresa perquè la conegui més de prop. Fins i tot es recomana fer una publicació en la qual es faci esment a aquesta història.

Crea i impulsa esdeveniments

Una de les maneres més efectives per a incrementar el trànsit de visitants i captar nous clients és fer publicacions en les quals s’impulsin esdeveniments relacionats amb l’empresa, ja siguin promocions, anuncis, ofertes, liquidació de mercaderia, entre altres. Generalment aquest tipus d’informació és difosa pels usuaris de la xarxa.

Compartir notícies del ram

Una manera de demostrar al públic que l’empresa s’enfoca en la satisfacció d’una necessitat, i no sols en la promoció de productes o serveis, és publicar informació important relacionada amb el negoci, tal com les notícies que sorgeixen entorn d’aquest. D’aquesta forma s’aporta a les usuàries dades que els permeten estar actualitzats.

Crea i promociona un grup

Una estratègia interessant per a promoure l’empresa és crear un grup d’usuaris relacionats amb el negoci, ja que és una forma efectiva per a establir una comunitat virtual amb interessos comuns en l’àrea.

 

font d’informació: Zinkers.es

Ideas de publicaciones para tu página comercial de Facebook

Facebook es una de las redes sociales más versátiles y efectivas para impulsar una empresa, un pequeño comercio o tienda, debido a que fomenta el proceso de interacción entre los usuarios y públicos objetivos.
Para aprovechar al máximo sus beneficios te daremos algunas ideas con las que puedes promover tu negocio y exhortar a la acción a todos los que integran esta red social, ya sea para hacer una compra, informarse o promover el comercio local.

PUBLICACIONES IDÓNEAS PARA EL FACEBOOK COMERCIAL

Impulsar un pequeño negocio por medio del Facebook es algo que requiere la ejecución de algunas acciones sencillas, pero bastante efectivas, entre las que te proponemos las siguientes:

Realiza concursos

Los concursos y sorteos representan una alternativa atractiva para captar la atención de los usuarios en Facebook, quienes aportan comentarios y “Me gusta”, al tiempo que comparten la información con sus contactos, impulsando así el comercio de proximidad.
Entre los participantes se debe elegir un ganador, al que se felicita públicamente por medio de un post especial, mientras se anuncia un próximo concurso.

Notifica las novedades

Siempre hay algo nuevo que comunicar, en especial en el mundo de los negocios. Por tanto, te recomendamos aprovechar esto y anunciar siempre todas las novedades relacionadas con la empresa, ya sea un cambio de ubicación, de imagen, entre otros.

Impulsa el diálogo

Mantener la interacción entre la empresa y los usuarios o públicos objetivos es muy importante. Para ello una idea efectiva es promover el diálogo, ya sea publicando acertijos o preguntas relacionadas con el negocio.
Lo más recomendable es hacer estas publicaciones los fines de semana o en días donde las personas tienen más acceso a las redes. De esa forma se despiertan y descubren los intereses comunes entre los usuarios.

Publicar historias continuamente

Es necesario publicar con frecuencia historias con fotos o videos que llamen la atención de la audiencia, a fin de permitirle a ésta un acceso más directo al interior de la empresa para que la conozca más de cerca. Incluso se recomienda hacer una publicación en la que se haga mención a esa historia.

Crea e impulsa eventos

Una de las maneras más efectivas para incrementar el tráfico de visitantes y captar nuevos clientes es hacer publicaciones en las que se impulsen eventos relacionados con la empresa, ya sean promociones, anuncios, ofertas, liquidación de mercancía, entre otros. Generalmente este tipo de información es difundida por los usuarios de la red.

Compartir noticias del ramo

Una forma de demostrar al público que la empresa se enfoca en la satisfacción de una necesidad, y no solo en la promoción de productos o servicios, es publicar información importante relacionada con el negocio, tal como las noticias que surgen en torno a éste. De esa forma se aporta a los usuarios datos que les permiten estar actualizados.

Crea y promociona un grupo

Una estrategia interesante para promover la empresa es crear un grupo de usuarios relacionados con el negocio, ya que es una forma efectiva para establecer una comunidad virtual con intereses comunes en el área.

 

Fuente: Zinkers.es