Ajuts i subvencions dirigides a empreses i persones autònomes

Programa Innocámaras – Convocatòria Granollers Mercat

Incorpora solucions innovadores amb una metodologia que combina assessorament gratuït i subvenció del 40% del projecte a implantar.
Beneficiaris: PIMES (- 250 treballadors: – 50M€ facturació) micropimes i autònoms de Granollers, Montmeló i Vilanova del Vallès
Import de l’ajut: Fins a 2.800€.
Sol·licitud: Del 5 d’agost al 30 de novembre

Programa TIC Cámaras – Convocatòria Granollers Mercat

Incorpora solucions digitals amb una metodologia que combina assessorament gratuït i subvenció del 40% del projecte a implantar.
Beneficiaris: PIMES (- 250 treballadors: – 50M€ facturació) micropimes i autònoms de Granollers, Montmeló i Vilanova del Vallès
Import de l’ajut: Fins a 2.800€.
Sol·licitud: Del 5 d’agost al 30 de novembre

Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

Beneficiaris: autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100 % de la plantilla, que tenien en el moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.
Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es)
Sol·licitud:  Des del 31 de juliol al 30 de setembre.