Condicions d’ús

Condicions generals de contratació

Contracte

Les presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, “CGC”) s’apliquen a la venda de tots els productes de www.granollerscomerç.com, propietat de Gran Centre Granollers (G-60879954), C/Lleó, 3, local E – 08402 Granollers, ja sigui per telèfon, correu electrònic, Facebook o una altra xarxa social, o a través de la seva botiga en línia, situada en la pàgina web www.granollerscomerç.com a professionals, empreses i particulars (d’ara endavant, USUARI) al qual se li puguin lliurar comandes dins del territori espanyol. La utilització per part de l’USUARI dels serveis de www.granollerscomerç.com suposa, en qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals, estant aquestes a la disposició dels clients en la pàgina web. Per això, és convenient que l’USUARI les llegeixi atentament. Per a realitzar una comanda, l’USUARI ha d’acceptar les Condicions Generals, en cas contrari, finalitzarà l’operació i no comportarà cap mena d’obligació per part seva.

L’acceptació de les presents CGC unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada per l’USUARI impliquen la formalització del contracte de compravenda entre www.granollerscomerç.com i l’USUARI que afirma:
a) Haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

b) Que és una persona major d’edat i amb plena capacitat per a contractar.

www.granollerscomerç.com es reserva el dret de modificar les presents CGC en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-lo prèviament a l’USUARI, que en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina web o del seu simple accés. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les CGC que estiguessin exposades en la web en el moment que l’USUARI adquireixi els corresponents productes.

Comprar

A www.granollerscomerç.com, l’USUARI pot buscar els productes de dues formes: navegant per la web mitjançant l’accés a les diferents categories i apartats inclosos en els menús o mitjançant la utilització de l’apartat de cerca. Quan l’USUARI hagi trobat l’article que busca només ha d’afegir el producte al carro de la compra. En aquest moment, mitjançant les diferents opcions, podrà continuar comprant o finalitzar la compra. En qualsevol moment podrà consultar la cistella de la compra. Des de la cistella de la compra podrà esborrar i/o afegir unitats dels productes seleccionats. Per a finalitzar la compra l’USUARI haurà d’estar registrat en la pàgina web www.granollerscomerç.com.

Una vegada efectuat el pagament de la comanda, des de www.granollerscomerç.com es procedirà a la tramitació d’aquest. En el cas que l’USUARI hagi fet una comanda, però no s’hagi efectuat el pagament d’aquest, www.granollerscomerç.com esperarà fins a un màxim de 5 dies laborables per a cancel·lar la comanda i informar l’USUARI d’aquesta actuació.

Preus

Els preus indicats en la pantalla al costat de cada producte estan expressats en Euros i inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).
En alguna ocasió podran aplicar-se recàrrecs per la gestió de comandes. Aquests recàrrecs apareixeran en la cistella de la compra abans que l’USUARI finalitzi la sol·licitud de comanda i amb una nota explicativa. Si no s’especifica d’una altra manera, els productes que estiguin subjectes a cànon segons l’article 25.21 del Reial decret legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, incorporen el cànon en el preu de venda. Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals. www.granollerscomerç.com es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus en funció del mercat.

El preu aplicable a la sol·licitud de comanda efectuada per l’USUARI serà el que consti en el moment d’acceptar les CGC. Una vegada confirmat la comanda, www.granollerscomerç.com es reserva el dret d’avisar a l’USUARI de qualsevol error de preu present en la comanda, tenint la potestat l’USUARI de poder cancel·lar la seva sol·licitud de comanda si el preu final resultés diferent de l’inicialment indicat, reemborsant-se en el seu cas la quantitat abonada i oferint-li al client diferents alternatives per a satisfer les seves necessitats de compra.

Formes de pagament i despeses d’enviament

Tots els paquets es gestionen abans de les 14.00 hores de dilluns a divendres. Si realitzes la teva comanda despúes d’aquest horari, es processarà en l’endemà laborable. Els terminis de lliurament comencen a comptar des que les dades de pagament són rebuts i comprovats.

Perquè els enviaments puguin ser lliurats dins del termini establert, assegura’t que les dades de la teva adreça, correu electrònic i telèfon mòbil de contacte, siguin els correctes.

Les comandes realitzades en dissabtes, diumenges i festius, es gestionaran per ordre d’arribada el següent dia laborable.

A l’hora de realitzar la comanda, a www.granollerscomerç.com tenim 1 forma de pagament:

 • Targeta de Crèdit: és la forma de pagament per defecte i més habitual a l’hora de comprar per internet. L’USUARI podrà fer els seus pagaments mitjançant la seva targeta de crèdit o dèbit a través de la nostra passarel·la de pagament (en manera segura SSL) connectada directament als operadors bancaris, donant-li total confiança i garantia que les dades que subministri en el formulari no es guarden en cap base de dades de www.granollerscomerç.com , ni tenim accés a ells en cap moment del procés de pagament. El TPV Virtual accepta les targetes de les marques VISA/ VISA ELECTRON i MasterCard/Maestro.
  El TPV Virtual accepta les targetes de les marques VISA/ VISA ELECTRON i MasterCard/Maestro.

A l’hora de fer l’ingrés l’USUARI haurà d’indicar com a concepte el número de comanda facilitada per www.granollerscomerç.com. La informació que apareixerà en el desglossament de pagaments del banc de l’USUARI, correspondrà al nom de «www.granollerscomerç.com».

Compres segures

En www.granollerscomerç.com totes les dades personals de l’USUARI i dels seus mitjans de pagament són enviats de manera encriptada i segura mitjançant protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layer). D’aquesta manera les dades resulten indesxifrables durant la transferència.
A través de les nostres passarel·les de pagament, les dades de la targeta de l’USUARI es transmeten directament als operadors bancaris, amb la qual cosa, ni www.granollerscomerç.com, ni agents externs, tenen accés a les dades de la targeta.

Lliurament i disponibilitat

Una vegada comprovat el pagament de la comanda, en cas que els articles sol·licitats estiguin disponibles, les comandes sortiran des del magatzem de www.granollerscomerç.com a l’adreça de lliurament que l’USUARI hagi indicat, si el domicili és a Granollers. Realitzant-se el lliurament en el termini màxim de 5 dies laborals. Si l’USUARI no rebés la Comanda en un termini de 6 dies des de la data de sortida del magatzem, pot posar-se en contacte amb www.granollerscomerç.com a través de l’e-mail administracion@grancentre.com. www.granollerscomerç.com farà tot el possible per a complir el termini de lliurament indicat. Si tingués coneixement que, per qualsevol raó, aquest termini no podrà complir-se, el comunicarà via e-mail o telèfon a l’USUARI.

Els enviaments es realitzaran en la seva majoria mitjançant els serveis d’una agència de repartiment especialitzada. En el cas que l’USUARI requereixi un servei de lliurament ràpid, i fos possible utilitzar aquest tipus de servei, www.granollerscomerç.com informarà l’USUARI del cost corresponent i el repercutirà a l’USUARI. Alguns articles només poden enviar-se a la Península (territori espanyol) i Balears. En cas de rebre una sol·licitud de Comanda des d’una zona on resulti impossible realitzar l’enviament dels articles sol·licitats, www.granollerscomerç.com avisarà a l’USUARI al més aviat possible. En les comandes de més d’un article es podran fer dos tipus d’enviament, segons ho determini l’USUARI: un únic enviament quan tots els productes estiguin disponibles; o dos enviaments, el primer amb els articles disponibles en aquest moment i el segon quan estiguin disponibles els restants. L’USUARI deurà en aquest cas suportar el cost addicional del segon enviament.

www.granollerscomerç.com declina tota responsabilitat per incidències en el lliurament a causa de l’acció de tercers, per causes de força major i/o per negligència de les companyies de transport que presten el servei. En determinades circumstàncies, si la demanda d’un article és molt elevada, és possible que no estigui disponible en el moment de realitzar-se la sol·licitud de comanda. El personal d’atenció al client de www.granollerscomerç.com informarà l’USUARI de la no disponibilitat del producte tan aviat hagi estat informat pel proveïdor del mateix de la impossibilitat de subministrar l’article sol·licitat per l’USUARI. L’USUARI podrà decidir si anul·lar la sol·licitud de la comanda o en el seu cas sol·licitar la cotització d’un producte alternatiu de característiques similars.

Devolucions

Desitgem en tot moment que la compra de l’USUARI sigui del seu total grat. Si no ho fos i desitgés retornar-la, l’USUARI ha de llegir atentament les següents condicions:

 • L’USUARI haurà d’enviar un e-mail a administracion@grancentre.com indicant el motiu de la devolució.
 • El termini per a realitzar qualsevol mena de canvi o devolució és de 7 dies hàbils des de la recepció, i haurà de guardar el comprovant del lliurament. Abans de la finalització d’aquest termini el client indicarà la seva intenció a www.granollerscomerç.com mitjançant un correu electrònic, el qual serà contestat per Gran Centre Granollers especificant-li les instruccions precises per a la devolució del producte/s.
 • Els productes hauran de ser retornats correctament protegits en el seu embalatge original, en perfecte estat, (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació.
 • Tal com estableix la Llei de Venda a Distància, les despeses de transport de les devolucions van a compte del client.
 • Les peces de roba hauran de provar-se sobre altres peces i mai directament sobre el cos.
 • La devolució no podrà realitzar-se en cap cas si els productes subministrats han estat manifestament objecte d’ús.
 • En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual es pretén hagués estat utilitzat, aquest romandrà en el magatzem de distribució per a ser recollit pel client per un període no superior a 30 dies des de la data de la seva devolució.
 • No es podran retornar els paquets en els quals no consti cap element adjunt que permeti la identificació del remitent (número de comanda, nom, adreça…)
 • Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte aniran a càrrec de l’USUARI, qui haurà d’enviar-los de manera segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.
 • En cap cas, l’USUARI retornarà un producte manipulat o deteriorat.
 • La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s retornat/s. Els reemborsaments no inclouen les despeses d’enviament.
 • El reemborsament en el compte del client com a conseqüència a la devolució s’efectuarà en el termini màxim de 7 dies després de la recepció de les mercaderies per www.granollerscomerç.com.
 • En el cas de produir-se un error per part de Breaking.es, es procedirà a fer el canvi al més aviat possible, sense cap despesa per part del client.

Protecció de dades personals

En compliment del que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades es comunica que, a conseqüència del registre com a USUARI en la pàgina web, l’USUARI accepta que les dades facilitades per ell siguin incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable l’administrador. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar el registre d’usuaris, i d’enviar-li per correu electrònic informació relativa a les novetats de la seva pàgina web.

S’entendrà llavors que l’USUARI accepta aquestes condicions. La informació facilitada per l’USUARI serà utilitzada per www.granollerscomerç.com en exclusiva per a les següents finalitats:

 • Enviament d’informació sol·licitada per l’USUARI.
 • Enviament periòdic d’informació sobre la botiga, els productes o els serveis de www.granollerscomerç.com
 • En qualsevol cas, una vegada registrat en les bases de dades de www.granollerscomerç.com
 • , l’USUARI pot exercir els drets de registre, accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, conforme a la legislació vigent.

Si l’USUARI desitja aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de www.granollerscomerç.com no ha de dubtar a posar-se en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: administracion@grancentre.com.

Garantia

Per la seva condició d’intermediari, la garantia que cobreix el Producte lliurat al Client es limita a l’estesa pel fabricant. Aquesta garantia només cobreix les imperfeccions físiques del suport material. La intervenció de  www.granollerscomerç.com es limita únicament a la tramitació del canvi simple de les peces defectuoses, sempre que la garantia del fabricant prevegi tal mesura.
La garantia s’aplica sempre que el Producte que es lliura al Client, sigui utilitzat sota condicions normals, com ara les que puguin descriure’s en els catàlegs, instruccions o manuals a la disposició de l’usuari.

Responsabilitat del client i utilització de la pàgina web

 www.granollerscomerç.com és una pàgina web destinada únicament a persones majors d’edat. Acceptant aquestes condicions, l’USUARI declara que és major d’edat.

 • Tots els productes inclosos en www.granollerscomerç.com són per a ús lúdic i compleixen la legalitat vigent en la Comunitat Econòmica Europea.  www.granollerscomerç.com no es fa responsable per lesions o danys causats per l’ús de cap dels productes.
 • L’USUARI es compromet a utilitzar la pàgina web i navegar a través d’ella de bona fe, de manera diligent i adequada, sense incórrer en activitats il·lícites o que lesionin béns o drets de l’administrador de la pàgina web o d’un tercer, no fent ús fraudulent de la informació ni dels continguts existents en ella.
 • La utilització de la pàgina web per l’usuari es farà de tal manera que no la deteriori, la inutilitzi, la danyi, l’alteri, etc.
 • L’USUARI no podrà obstaculitzar l’accés i/o registre d’altres usuaris, ni modificar els continguts posats a disposició per l’administrador o per qualsevol usuari registrat.

Cookies

A vegades és possible que s’utilitzin «cookies» amb la finalitat de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una «cookie» és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de l’usuari.
Al seu torn, aquest element pot emmagatzemar-se en el disc dur de l’ordinador de l’usuari de manera que se li pugui reconèixer quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre existeix la possibilitat que l’usuari especifiqui en les preferències del seu programa de navegació, que desitja rebre un avís abans d’acceptar qualsevol «cookie».

Llei aplicable i juridicció

Aquestes CGC es regeixen per la llei espanyola. www.granollerscomerç.com no podrà considerar-se responsable de l’incompliment del contracte subscrit en el cas de falta d’existències o no disponibilitat del producte per força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular dels serveis postals, mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el client es dirigirà preferiblement a www.granollerscomerç.com per a obtenir una solució amistosa. En el cas que no fos així, totes dues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. S’interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués haver-hi amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà en els Tribunals de Barcelona, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competències.