Eines gratuïtes per fer créixer el teu negoci a Facebook i Instagram

Si tens una empresa a Granollers, un petit comerç, qualsevol tipus de negoci, i vols fer-lo créixer, res millor que les eines gratuïtes d’Instagram i Facebook aconseguir-ho.

En aquestes plataformes, realitzar un bon màrqueting digital t’ajudarà a posar la teva marca en els primers llocs i a guanyar molta visibilitat.

A continuació t’expliquem quines són aquestes eines en cadascuna de les plataformes.

 

Eines gratuïtes de Facebook

Facebook posa a la teva disposició eines sense cost perquè puguis desenvolupar el teu negoci, fer créixer la teva marca i definir l’administració de la teva estratègia de màrqueting.

Pàgina

A través d’una pàgina de Facebook pots publicar fotos, imatges, vídeos, fites o enquestes per a interactuar amb els teus usuaris i clients potencials. En ella puges històries i imatges relatives al teu comerç local i compartir informació amb l’audiència.

Safata d’entrada

Aquesta eina et permet ordenar en un mateix lloc les comunicacions, i connectar-te al mateix temps amb tots els teus clients potencials.

Messenger

És un sistema directe i particular de contacte amb els teus clients, després d’oferir-los informació sobre la teva empresa de manera massiva.

Grups

Mitjançant la creació de grups empresarials pots accedir a molts usuaris i fer créixer el negoci encara més. Pots crear un propi i convidar als potencials clients, o unir-te a algun en nom de la teva pàgina o empresa.

Eines empresarials

Si tens un comerç de proximitat o un comerç local i ofereixes serveis, pots fer que els teus clients reservin cites per Facebook, les quals podràs veure en el teu registre de cites administrant el teu calendari.

Igualment, pots promocionar la teva empresa amb esdeveniments en els quals pots incloure promocions, llançaments de nous productes o info nova.

Facebook també té dues eines gratuïtes especials, la pàgina d’ocupacions i botigues; en ambdues, pots connectar-te directament amb els usuaris, així com compartir el teu inventari i realitzar vendes.

Una vegada has posat a caminar tot això, Facebook posa a la teva disposició la pestanya d’Estadístiques, perquè puguis mesurar la interacció amb els usuaris i les accions que realitzen en les seves visites, i el Centre d’Anuncis, perquè puguis quantificar el rendiment en diverses ubicacions i grups demogràfics.

 

Eines gratuïtes d’Instagram

Fer el màrqueting digital de la teva empresa en Instagram també és possible, perquè aquesta plataforma t’ofereix moltes eines gratuïtes.

Disseny

Dissenyar l’estètica visual del perfil del teu negoci en Instagram permetrà que tant la informació com les fotos tinguin un lloc destacat.

Hootsuite

Si ets marketero, sabràs que aquesta eina et permet administrar el teu perfil d’Instagram, organitzar les publicacions, programar els posts i consultar les estadístiques.

Later

Quan vulguis programar les teves publicacions, aquesta eina serà molt útil per a posar a dalt la teva empresa. Pots programar fins a 30 imatges i fotos mensuals.

ShortStack

És una eina per a la creació de concursos en Instagram, súper atractiva i eficaç per a atreure l’atenció dels usuaris.

És perfecta perquè aprofitis el contingut generat per ells, i els animis a publicar imatges o fotos amb una etiqueta de participació. Aquesta eina gratuïta et permet fins a 100 participants i n nombre de concursos.

All Hashtag

És una eina que busca etiquetes, que són una forma senzilla i efectiva d’aconseguir clients i usuaris potencials relacionats amb la teva marca, comerç local o empresa.

Les paraules clau del teu sector seran la matèria primera per a generar diferents etiquetes que et serviran en les teves publicacions.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Herramientas gratuitas para hacer crecer tu negocio en Facebook e Instagram

Si tienes una empresa en Granollers (o en cualquier parte del mundo), un pequeño comercio, cualquier tipo de negocio, y quieres hacerlo crecer, nada mejor que las herramientas gratuitas de Instagram y Facebook para lograrlo.

En estas plataformas, realizar un buen marketing digital te ayudará a poner tu marca en los primeros puestos y a ganar mucha visibilidad.

A continuación te explicamos cuáles son estas herramientas en cada una de las plataformas.

 

Herramientas gratuitas de Facebook

Facebook pone a tu disposición herramientas sin coste para que puedas desarrollar tu negocio, hacer crecer tu marca y definir la administración de tu estrategia de marketing.

Página

A través de una página de Facebook puedes publicar fotos, imágenes, vídeos, hitos o encuestas para interactuar con tus usuarios y potenciales clientes. En ella subes historias e imágenes relativas a tu comercio local y compartir información con la audiencia.

Bandeja de entrada

Esta herramienta te permite ordenar en un mismo sitio las comunicaciones, y conectarte al mismo tiempo con todos tus clientes potenciales.

Messenger

Es un sistema directo y particular de contacto con tus clientes, luego de ofrecerles información sobre tu empresa de manera masiva.

Grupos

Mediante la creación de grupos empresariales puedes acceder a muchos usuarios y hacer crecer el negocio aún más. Puedes crear uno propio e invitar a los potenciales clientes, o unirte a alguno en nombre de tu página o empresa.

Herramientas empresariales

Si tienes un comercio de proximidad o un comercio local y ofreces servicios, puedes hacer que tus clientes reserven citas por Facebook, las cuales podrás ver en tu registro de citas administrando tu calendario.

Igualmente, puedes promocionar tu empresa con eventos en los que puedes incluir promociones, lanzamientos de nuevos productos o info nueva.

Facebook también tiene dos herramientas gratuitas especiales, la página de empleos y de tiendas; en ambas, puedes conectarte directamente con los usuarios, así como compartir tu inventario y realizar ventas.

Una vez has puesto a andar todo esto, Facebook pone a tu disposición la pestaña de Estadísticas, para que puedas medir la interacción con los usuarios y las acciones que ellos realizaron en sus visitas, y el Centro de Anuncios, para que puedas cuantificar el rendimiento en diversas ubicaciones y grupos demográficos.

 

Herramientas gratuitas de Instagram

Hacer el marketing digital de tu empresa en Instagram también es posible, pues esta plataforma te ofrece muchas herramientas gratuitas.

Diseño

Diseñar la estética visual del perfil de tu negocio en Instagram permitirá que tanto la información como las fotos tengan un lugar destacado.

Hootsuite

Si eres marketero, sabrás que esta herramienta te permite administrar tu perfil de Instagram, organizar las publicaciones, programar los posts y consultar las estadísticas.

Later

Cuando quieras programar tus publicaciones, esta herramienta será muy útil para poner arriba tu empresa. Puedes programar hasta 30 imágenes y fotos mensuales.

ShortStack

Es una herramienta para la creación de concursos en Instagram, súper atractiva y eficaz para atraer la atención de los usuarios.

Es perfecta para que aproveches el contenido generado por ellos, y los animes a publicar imágenes o fotos con un hashtag de participación. Esta herramienta gratuita te permite hasta 100 participantes y n número de concursos.

All Hashtag

Es una herramienta que busca hashtags, que son una forma sencilla y efectiva de conseguir clientes y usuarios potenciales relacionados con tu marca, comercio local o empresa.

Las palabras clave de tu sector serán la materia prima para generar distintos hashtags que te servirán en tus publicaciones.

 

Fuente de información: Zinkers.es