Actualitza el perfil de Facebook del teu negoci

iniciarse en facebookFacebook és la xarxa social amb major quantitat de clients a tot el món i ofereix possibilitats per a fer créixer les vendes del teu negoci a través d’un perfil comercial a Facebook. Aquesta plataforma et connecta als teus clients i fans amb total efectivitat, coneix els beneficis de Facebook Business.

Facebook Business és una eina per a centralitzar tot el relatiu a permisos d’accés i connexions entre comptes Facebook comercials destinades a promoure les vendes. Aquest administrador de Facebook ofereix possibilitats per a manejar una cartera de clients amb efectivitat i encaixa perfectament amb les empreses que treballen amb equips grans.

Si ets propietari o gerent d’un negoci, Facebook t’ajuda a estalviar hores de treball gràcies a la seva efectivitat d’assignació, ja que amb Facebook Business administres la informació de tots els teus clients des d’un sol lloc i tindràs al teu abast diverses possibilitats per a agrupar diverses pàgines de Facebook i comptes de publicitat fàcilment.

Passos per a actualitzar el perfil de Facebook del teu comerç

Fer créixer les teves vendes en Facebook et col·loca en una posició privilegiada davant els teus clients, si la configuració del perfil es realitza correctament, no tindràs possibilitats de fracassar. Et deixem detalladament què has de fer per a activar el teu usuari comercial de Facebook o el del teu client:

Perfil

Perquè la teva pàgina existeixi has de crear un perfil personal de Facebook, aquesta informació Facebook la manté oculta i separada de la pàgina de vendes.

Categoria

A la pàgina comercial de Facebook se l’ha de categoritzar, això li permetrà operar amb més efectivitat en les vendes. En triar la categoria, Facebook t’atorga possibilitats i funcions que s’ajusten al teu client.

Informació general

A Facebook és necessari que agreguis informació útil per al teu client, si les dades d’ubicació i el servei que prestes estan actualitzats s’eleven les possibilitats de captar clients i concretar una venda.

Objectius

Facebook Business s’adapta al que vulguis aconseguir i ofereix funcions perquè els clients et puguin trobar amb total efectivitat. Aquesta és una altra de les possibilitats que té Facebook per  impulsar les teves vendes.

Dades Estadístiques

Facebook defineix les preferències dels teus clients i ofereix una anàlisis on et mostra el seu comportament. Aquestes estadístiques t’ajuden a determinar l’efectivitat del contingut a la teva pàgina de Facebook i aporten informació per a canalitzar les vendes.

Contingut visual

En Facebook et guanyes al client pels ulls, publicar bones fotos té molta efectivitat i augmenta les teves possibilitats d’incrementar les vendes.

 

Quines possibilitats m’ofereix Facebook Business

Amb Facebook Business existeix una gestió comercial més efectivitat davant de diferents clients. Aquesta eina va ser creada per Facebook per a donar suport a la gestió dels professionals que dirigeixen campanyes dins de la xarxa social.

Ofereix diverses possibilitats per a realitzar una anàlisi exhaustiva de les teves pàgines i així entendre millor al teu client, l’objectiu és aconseguir un increment en les vendes.

Aquesta eina de Facebook pot tenir gran efectivitat a l’hora de captar als clients potencials perquè millora significativament la gestió del negoci i incrementa l’efectivitat amb la interacció client – administrador.

 

Informació extreta de Zinkers.

Como actualizar tu perfil de Facebook correctamente para tu negocio

iniciarse en facebookFacebook es la red social con mayor cantidad de clientes en todo el mundo y ofrece posibilidades para hacer crecer las ventas de tu negocio a través de un perfil comercial en Facebook. Esta plataforma te conecta a tus clientes y fans con total efectividad, conoce los beneficios de Facebook Business.
Facebook Business es una herramienta para centralizar todo lo relativo a permisos de acceso y conexiones entre cuentas Facebook comerciales destinadas a promover las ventas. Este administrador de Facebook ofrece posibilidades para manejar una cartera de clientes con efectividad y encaja perfectamente con las empresas que trabajan con equipos grandes.

Si eres propietario o gerente de un negocio Facebook te ayuda a ahorrar horas de trabajo gracias a su efectividad de asignación, con Facebook Business administras la información de todos tus clientes desde un solo sitio y tendrás a tu alcance diversas posibilidades para agrupar varias páginas de Facebook y cuentas de publicidad fácilmente.

Pasos para actualizar el perfil de Facebook del comercio

Hacer crecer tus ventas en Facebook te coloca en una posición privilegiada ante tus clientes, si la configuración del perfil se realiza correctamente no tendrás posibilidades de fracasar. Te dejamos en detalle qué debes hacer para activar tu usuario comercial de Facebook o el de tu cliente:

Perfil
Para que tu página exista debes crear un perfil personal de Facebook, esta información Facebook la mantiene oculta y separada de la página de ventas.

Categoría
A la página comercial de Facebook se le debe categorizar esto le permitirá operar con más efectividad en las ventas. Al elegir la categoría Facebook te otorga posibilidades y funciones que se ajustan a tu cliente.

Información general
En Facebook es necesario que agregues información útil para tu cliente, si los datos de ubicación y el servicio que prestas están actualizados se elevan las posibilidades de captar clientes y concretar una venta.

Objetivos
Facebook Business se adapta a lo que quieras alcanzar y ofrece funciones para que los clientes te puedan hallar con total efectividad. Esta es otra de las posibilidades que tiene facebook para impulsar tus ventas.

Datos Estadísticos
Facebook define las preferencias de tus clientes y ofrece reportes donde te muestra su comportamiento. Estas estadísticas te ayudan a determinar la efectividad del contenido a tu página de Facebook y aportan información para canalizar las ventas.

Contenido visual
En Facebook te ganas al cliente por los ojos, publicar buenas fotos tiene mucha efectividad y aumenta tus posibilidades de incrementar las ventas.

Que posibilidades me ofrece Facebook Business

Con Facebook Business existe una gestión comercial más efectividad frente a diferentes clientes. Esta herramienta fue creada por Facebook para apoyar la gestión de los profesionales que dirigen campañas dentro de la red social.

Ofrece diversas posibilidades para realizar un análisis exhaustivo a tus páginas y así entender mejor a tu cliente, el objetivo es lograr un incremento en las ventas.
Esta herramienta de Facebook puede tener gran efectividad a la hora de captar a los clientes potenciales porque mejora significativamente la gestión de negocio e incrementa la efectividad en la interacción cliente – administrador.

 

Fuente: Zinkers.