Iniciar-se a Instagram de manera fàcil i efectiva

Instagram és una xarxa social molt poderosa que ha crescut en els últims anys, estèticament té característiques que la fan molt especial perquè un petit negoci vengui i doni a conèixer els seus productes. Els usuaris busquen en Instagram imatges inspiradores que els animin a estar més prop d’aquesta realitat.

El segell distintiu d’Instagram és que utilitza dos dels recursos gràfics que més es comparteixen en Social Media: imatges i vídeos. Encara que Instagram té una versió per a escriptori, el realment exitós és la seva App, ja que l’ús constant d’Instagram com una xarxa social de contingut visual l’ha convertit en una excel·lent plataforma perquè venguis més i facis créixer el teu negoci.

Instagram reuneix més de 400 milions d’usuaris a tot el món i la majoria del trànsit es genera des de dispositius mòbils, el teu negoci estarà en l’smartphone, el que ofereix un contacte bastant pròxim i de fàcil interacció.

Instagram per a fer créixer el teu negoci

Per tractar-se d’una xarxa social on la imatge és protagonista, Instagram t’ofereix l’oportunitat de projectar el teu negoci creant vincles significatius amb el teu públic objectiu. En realitat constitueix un camí fàcil perquè venguis amb contingut de qualitat.

Instagram és amigable i fàcil d’administrar, però el seu èxit està en el missatge que aconsegueixis projectar perquè el teu negoci sigui recordat. És imprescindible que les imatges i vídeos que es publiquin en el compte d’Instagram del teu negoci siguin de qualitat i permetin apreciar els productes que ofereixes.

No obstant això, encara que en Instagram és fàcil mostrar el que vens també has de pujar contingut que informi els teus seguidors.

És clar que Instagram representa una eina perquè el teu negoci vengui més, però saps amb exactitud com aprofitar els beneficis d’Instagram per al màrqueting digital del teu negoci? Serà fàcil amb aquestes claus:

1. Connecta amb l’audiència

Pots fer que el teu negoci aconsegueixi connectar amb el públic, fes servir l’Instagram per a publicar informació fàcil i d’impacte que apel·li a les emocions. Instagram és una plataforma digital perquè venguis molt més que productes, si aconsegueixes cooperar amb la teva audiència d’Instagram ells donaran suport al teu negoci.

Si penges stories del teu negoci, vídeos que estableixin empatia amb els teus seguidors, serà més fàcil que venguis perquè s’identificaran amb la teva marca.

2. Fes servir etiquetes (hashtags)

Les etiquetes serveixen per a posicionar contingut del teu negoci perquè venguis a Instagram, però no abusis d’elles, amb les paraules correctes Instagram donarà prioritat al contingut del teu negoci i podràs guanyar seguidors.

Procura definir molt bé l’audiència del teu negoci i a Instagram utilitza només etiquetes amb els quals s’identifiquin, en el teu compte Instagram fixa una etiqueta única que et diferenciï.

 3. Adoba el terreny

A l’hora de crear el teu compte Instagram, el creixement serà lent, per fer-lo fàcil enllaça el contingut amb comptes altres xarxes socials. Instagram i Facebook ja estan connectats i és bo per al teu negoci comptar amb aquesta comunitat.

Els concursos i la publicitat de pagament són bons perquè venguis més, invertir en Instagram és fàcil i no representarà pèrdues per al negoci: per cada article o servei que obsequiïs possiblement vens el doble d’unitats.

Font d’informació: zinkers.es

Iniciarse en Instagram de manera fàcil y efectiva

Instagram es una red social muy poderosa que ha crecido en los últimos años, estéticamente tiene características que la hacen muy especial para que un pequeño negocio venda y dé a conocer sus productos. Los usuarios buscan en Instagram imágenes inspiradoras que los animen a estar más cerca de esa realidad.
El sello distintivo de Instagram es que utiliza dos de los recursos gráficos que más se comparten en Social Media, imágenes y vídeos. Aunque Instagram tiene una versión para escritorio, lo realmente exitoso es su App, el uso constante de Instagram como una red social de contenido visual la ha convertido en una excelente plataforma para que vendas más y hagas crecer tu negocio.

Instagram reúne más de 400 millones de usuarios en todo el mundo y la mayoría del tráfico se genera desde dispositivos móviles, tu negocio estará en el smartphone lo que ofrece un contacto bastante cercano y de fácil interacción.

Instagram para hacer crecer tu negocio

Por tratarse de una red social donde la imagen es protagonista Instagram te ofrece la oportunidad de proyectar tu negocio creando vínculos significativos con tu público objetivo. En realidad constituye un camino fácil para que vendas con contenido de calidad.
Instagram es amigable y fácil de administrar, pero su éxito está en el mensaje que logres proyectar para que tu negocio sea recordado. Es imprescindible que las imágenes y vídeos que se publiquen en la cuenta instagram de tu negocio sean de calidad y permitan apreciar los productos que ofreces.
Sin embargo, aunque en Instagram es fácil mostrar lo que vendas también sube contenido que informe a tus seguidores.
Está claro que Instagram representa una herramienta para que tu negocio venda más, pero sabes con exactitud ¿cómo aprovechar los beneficios de Instagram para el marketing digital de tu negocio? Será fácil con estas claves:

1.Conecta con la audiencia

Puedes hacer que tu negocio logre conectar con el público, usa Instagram para publicar información fácil y de impacto que apunte a las emociones. Instagram es una plataforma digital para que vendas mucho más que productos, si logras cooperar con tu audiencia de Instagram ellos apoyarán tu negocio.
Si cuelgas en los Instagram stories de tu negocio, vídeos que establezcan empatía con tus seguidores será fácil que vendas porque se identificarán con tu marca.

2. Usa hashtags

Las etiquetas son para posicionar contenido de tu negocio para que vendas en Instagram, pero no abuses de ellas, con las palabras correctas Instagram dará prioridad al contenido de tu negocio y podrás ganar seguidores.
Procura definir muy bien la audiencia de tu negocio y en Instagram solo utiliza hashtags con los que se identifiquen, en tu cuenta Instagram fija una etiqueta única que te diferencie.

3. Abona el terreno

Al crear tu cuenta Instagram el crecimiento será lento, para hacerlo fácil enlaza el contenido con cuentas de otras redes sociales. Instagram y Facebook ya están conectados y es bueno para tu negocio contar con esa comunidad.
Los concursos y la publicidad de pago son buenos para que vendas más, invertir en Instagram es fácil y no representará pérdidas para el negocio, por cada artículo o servicio que obsequies posiblemente vendas el doble de unidades.

 

Fuente: zinkers.es