Consells per treure-li el màxim partit a Facebook amb el teu negoci

tu negocio en facebookFacebook va néixer com una xarxa social per a connectar a persones de tot el món i compartir amb elles tot tipus d’informació. La xarxa social ha evolucionat amb el pas dels anys i avui és un dels majors aparadors digitals del món per a qualsevol empresa que vulgui promocionar i comercialitzar els seus productes o serveis a través d’internet.

Veurem com esprémer al màxim aquesta xarxa social i aconseguir que la teva empresa guanyi en visibilitat, s’acosti a milions de clients potencials i augmenti les seves vendes o a la comercialització dels seus serveis.

 

Genera contingut d’interès per als teus clients potencials

Les teves publicacions han d’estar dirigides a oferir una informació útil als teus clients potencials. A més, si les teves publicacions resulten interessants, aquests mateixos usuaris les compartiran i faran que la teva marca guanyi visibilitat. Aquests són alguns dels continguts que pots publicar en la teva xarxa per a guanyar trànsit en el teu perfil:

 

 • Fotografies i vídeos que convidin als usuaris a compartir-los amb les seves amistats.
 • Tutorials entretinguts i amens per a solucionar algun problema als usuaris i atreure’ls cap a la teva marca.
 • Vídeos sobre com utilitzar els teus productes o serveis.
 • Reptes, enquestes, passatemps. Qualsevol contingut que retingui als usuaris en el teu perfil serà una oportunitat per a convertir-lo en un client fidel.

 

 

Augmenta la teva visibilitat participant en altres perfils del sector

En Facebook no n’hi ha prou amb fer publicacions i esperar que els usuaris acudeixin en massa cap a la nostra marca. Cal tenir en compte que els clients compten amb milers d’opcions en la xarxa. Per a guanyar visibilitat i atreure a nous visitants a la nostra pàgina hem de participar activament en altres perfils o pàgines relacionades amb el sector. Un comentari de valor o d’interès en el lloc adequat pot fer que moltes persones s’acostin a nosaltres.

 

L’eina de segmentació

Aquesta és una eina de Facebook que et possibilita crear diverses publicacions diferents a partir d’un contingut arrel i personalitzar cadascuna d’elles a un grup d’usuaris mitjançant uns petits canvis. Des de la segmentació podràs acostar-te als teus usuaris diferenciant-los per:

 

 • Ubicació geogràfica
 • Edat
 • Sexe
 • Formació
 • Interessos
 • Situació sentimental

 

No cansis la teva audiència

Aquest és un dels errors més comuns que es cometen a Facebook. Cal ser conscients que cada usuari rep diàriament desenes d’estímuls. Cal dissenyar una estratègia que ens permeti augmentar la visibilitat sense resultar molestos, ja que en el cas contrari correrem el risc de ser ocultats o bloquejats, el pitjor que li pot passar a un negoci.

És preferible fer menys publicacions i intentar que les que fem siguin de gran valor per als usuaris, ells s’encarregaran de difondre-les entre les seves amistats. Hi ha moltes maneres de guanyar visibilitat a Facebook sense saturar als nostres clients. Hem d’explorar la xarxa i aprofitar les pàgines del nostre sector per a oferir informació rellevant que ens posicioni com un referent per als usuaris.

 

Font d’informació: zinkers.es

Consejos para sacarle el máximo partido a Facebook con tu negocio

tu negocio en facebookFacebook nació como una red social para conectar a personas de todo el mundo y compartir con ellas todo tipo de información. La red social ha evolucionado con el paso de los años y hoy es uno de los mayores escaparates digitales del mundo para cualquier empresa que quiera promocionar y comercializar sus productos o servicios a través de internet.

Vamos a ver cómo exprimir al máximo esta red social y conseguir que tu empresa gane en visibilidad, se acerque a millones de clientes potenciales y aumente sus ventas o la comercialización de sus servicios.

Genera contenido de interés para tus clientes potenciales

Tus publicaciones deben estar dirigidas a ofrecer una información útil a tus potenciales clientes. Además, si tus publicaciones resultan interesantes, estos mismos usuarios las compartirán y harán que tu marca gane visibilidad. Estos son algunos de los contenidos que puedes publicar en tu red para ganar tráfico en tu perfil:

 • Fotografías y videos que inviten a los usuarios a compartirlos con sus amistades.
 • Tutoriales entretenidos y amenos para solucionar algún problema a los usuarios y atraerlos hacia tu marca.
 • Videos sobre cómo utilizar tus productos o servicios.
 • Retos, encuestas, pasatiempos. Cualquier contenido que retenga a los usuarios en tu perfil será una oportunidad para convertirlo en un cliente fiel.

 

Aumenta tu visibilidad participando en otros perfiles del sector

En Facebook no basta con hacer publicaciones y esperar a que los usuarios acudan en masa hacia nuestra marca. Hay que tener en cuenta que los clientes cuentan con miles de opciones en la red. Para ganar visibilidad y atraer a nuevos visitantes a nuestra página debemos participar activamente en otros perfiles o páginas relacionadas con el sector. Un comentario de valor o de interés en el sitio adecuado puede hacer que muchas personas se acerquen a nosotros.

 

La herramienta de segmentación

Esta es una herramienta de Facebook que te posibilita crear varias publicaciones diferentes a partir de un contenido raíz y personalizar cada una de ellas a un grupo de usuarios mediante unos pequeños cambios. Desde la segmentación podrás acercarte a tus usuarios diferenciándolos por:

 • Ubicación geográfica
 • Edad
 • Sexo
 • Formación
 • Intereses
 • Situación sentimental

 

No canses a tu audiencia

Este es uno de los errores más comunes que se cometen en Facebook. Hay que ser conscientes de que cada usuario recibe a diario decenas de estímulos. Hay que diseñar una estrategia que nos permita aumentar la visibilidad sin resultar molestos, ya que de lo contrario correremos el riesgo de ser ocultados o bloqueados, lo peor que le puede pasar a un negocio.
Es preferible hacer menos publicaciones e intentar que las que hagamos sean de gran valor para los usuarios, ellos se encargarán de difundirlas entre sus amistades. Hay muchas formas de ganar visibilidad en Facebook sin saturar a nuestros clientes. Debemos explorar la red y aprovechar las páginas de nuestro sector para ofrecer información relevante que nos posicione como un referente para los usuarios.

 

Fuente: zinkers.es