Condicions sanitàries per a exercir l’activitat comercial

A continuació, trobareu l’acord de mesures, com a recomanacions o pautes, a tenir en compte per les Comunitats i Ciutats Autònomes, en relació a les condicions sanitàries per a exercir l’activitat comercial a les seves regions, una vegada que ha deixat d’estar vigent l’estat d’alarma i que s’ha aconseguit la situació de nova normalitat.

Són mesures que s’han vingut posant en pràctica durant tota la crisi del coronavirus, i que han demostrat la seva eficàcia i han resultat indispensables per a garantir la higiene i la seguretat en l’activitat comercial i en el procés de compra pel consumidor, incloent l’activitat comercial no sedentària o el mercats ambulants.

Font d’infromació: Secretaria d’Estat de Comerç amb la publicació de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, i avalat per la  Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).