Aplicacions imprescindibles per gestionar les teves xarxes socials

gestió de les xarxes socialsAquest món interconnectat en el qual vivim ha convertit a les xarxes socials en canals molt efectius per a generar impactes i reaccions, que després es converteixen en clients potencials per a moltes empreses i emprenedors.

Per això, avui dia és indispensable gestionar-les adequadament per estendre el seu abast sobre un major nombre d’usuaris que es convertiran en vehicles de compra i contractació de productes i serveis.

Una bona gestió de les xarxes socials pot determinar el creixement i expansió d’una empresa perquè és una estratègia que concep estupendes possibilitats al voltant d’una marca, un projecte o un missatge.

Procediments d’automatització

I per a gestionar adequadament les xarxes socials és necessari establir un conjunt de procediments d’automatització per a administrar aquests canals mitjançant l’estudi del comportament de l’algorisme de cada plataforma, amb la qual cosa no es perdrà visibilitat.

Aquest anàlisi dels canvis algorítmics determina una gran quantitat de decisions essencials sobre l’administració de les xarxes, i és una cosa que s’aconsegueix a través d’una sèrie de programes i aplicacions que calculen amb exactitud les mètriques generades per cada publicació.

Es tracta d’eines molt útils amb les quals pots centralitzar tots els teus perfils i al mateix temps programes les teves publicacions, gestionant les notificacions de nous comentaris i interaccions dels teus seguidors.

Per a gestionar millor
Hootsuite

No és casual que encapçali la llista, perquè és una eina per a gestionar diverses xarxes socials simultàniament, amb Apps per a web i per a dispositius mòbils. Des d’aquí pots programar publicacions en una enorme diversitat de comptes des d’un mateix panell.

Això vol dir que pots gestionar al mateix temps perfilis en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter i, també, en blogs de WordPress. Tot mentre redactes i generes publicacions, afegeixes enllaços, puges fotos i monitores els comentaris dels usuaris.I el millor és que per ser una aplicació web no tindràs dificultats relacionades amb la compatibilitat i podràs treballar des de qualsevol sistema operatiu.

Everypost

Aquesta és una altra de les potents eines per a la gestió de xarxes socials que et permetrà publicar còmodament continguts com a textos, fotos i vídeos en Facebook, Twitter, Tumbler, LinkedIn i més.

A més, permet la possibilitat d’enviar al telèfon dels teus contactes tots els post publicats, ordenar els teus canals favorits, categoritzar els continguts amb l’accés a panells de Pinterest i addicionalment permet escurçar URL’s i publicar directament en els teus blogs.

SocialOomph

Per a gestionar Twitter i Facebook aquesta és l’eina ideal. Per exemple, permet programar els tuits, monitorar les paraules claus, té un excel·lent seguiment d’esments, elimina periòdicament els missatges privats i té un mecanisme per a escurçar els enllaços.
Mentre que entre les funcionalitats per a Facebook destaquen l’automatització de canvis d’estat en perfils i pàgines així com analitzar quins han estat els estats recents en multitud de pàgines o perfils.

Spredfast

Amb aquesta aplicació podràs desglossar el timeline per països i assabentar-te del nombre d’usuaris que cada publicació ha tocat. Gràcies a ella detectaràs i captaràs una audiència de major qualitat.
De la mateixa manera, podràs potenciar la relació amb els teus seguidors, coordinaràs eficaçment totes les accions en les xarxes socials i tindràs accés a mètriques personalitzades per a establir millor els teus objectius.

 

Font d’informació: zinkers.es

Aplicaciones imprescindibles para gestionar tus redes sociales

Este mundo interconectado en el que vivimos ha convertido a las redes sociales en canales muy efectivos para generar impactos y reacciones, que luego se convierten en clientes potenciales para muchas empresas y emprendedores.
Por ello, hoy en día es indispensable gestionarlas adecuadamente para extender su alcance sobre un mayor número de usuarios que se convertirán en vehículos de compra y contratación de productos y servicios.

Una buena gestión de las redes sociales puede determinar el crecimiento y expansión de una empresa porque es una estrategia que concibe estupendas posibilidades alrededor de una marca, un proyecto o un mensaje.

Procedimientos de automatización

Y para gestionar adecuadamente las redes sociales es necesario establecer un conjunto de procedimientos de automatización para administrar estos canales mediante el estudio del comportamiento del algoritmo de cada plataforma, con lo cual no se perderá visibilidad.

Este análisis de los cambios algorítmicos determina una gran cantidad de decisiones esenciales acerca de la administración de las redes, y es algo que se logra a través de una serie de programas y aplicaciones que calculan con exactitud las métricas generadas por cada publicación.
Se trata de herramientas muy útiles con las que puedes centralizar todos tus perfiles y al mismo tiempo programas tus publicaciones, gestionando las notificaciones de nuevos comentarios e interacciones de tus seguidores.

Para gestionar mejor

Hootsuite
No es casual que encabece la lista, pues es una herramienta para gestionar varias redes sociales simultáneamente, con Apps para web y para dispositivos móviles. Desde aquí puedes programar publicaciones en una enorme diversidad de cuentas desde un mismo panel.
Esto quiere decir que puedes gestionar al mismo tiempo perfiles en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y, también, en blogs de WordPress. Todo mientras redactas y generas publicaciones, añades enlaces, subes fotos y monitorizas los comentarios de los usuarios.

Y lo mejor es que por ser una aplicación web no tendrás dificultades relacionadas con la compatibilidad y podrás trabajar desde cualquier sistema operativo.

Everypost
Esta es otra de las potentes herramientas para la gestión de redes sociales que te permitirá publicar cómodamente contenidos como textos, fotos y videos en Facebook, Twitter, Tumbler, LinkedIn y más.
Además, permite la posibilidad de enviar al teléfono de tus contactos todos los post publicados, ordenar tus canales favoritos, categorizar los contenidos con el acceso a paneles de Pinterest y adicionalmente permite acortar URL’s y publicar directamente en tus blogs.

SocialOomph
Para gestionar Twitter y Facebook esta es la herramienta ideal. Por ejemplo, permite programar los tuits, monitorizar las palabras claves, tiene un excelente seguimiento de menciones, elimina periódicamente los mensajes privados y tiene un mecanismo para acortar los enlaces.
Mientras que entre las funcionalidades para Facebook destacan la automatización de cambios de estado en perfiles y páginas así como analizar cuáles han sido los estados recientes en multitud de páginas o perfiles.

Spredfast
Con esta aplicación podrás desglosar el timeline por países y enterarte del número de usuarios que cada publicación ha tocado. Gracias a ella detectarás y captarás una audiencia de mayor calidad.
Del mismo modo, podrás potenciar la relación con tus seguidores, coordinarás eficazmente todas las acciones en las redes sociales y tendrás acceso a métricas personalizadas para establecer mejor tus objetivos.

 

Fuente: zinkers.es