Com crear la imatge corporativa del meu negoci en senzills passos

La imatge corporativa que desprengui el nostre negoci és tan important com l’activitat que realitzem en aquest. D’ella es desprèn que els clients associïn la nostra marca a una activitat o a uns valors en concret. Pel que la seva importància és màxima.

No obstant això, des de Zinkers entenem a la perfecció que saber crear la imatge corporativa del nostre negoci és fonamental per a aconseguir l’èxit de totes les nostres marques. A continuació, una sèrie de consells que t’ajudaran a crear la imatge corporativa per al teu negoci.

Com s’ha de crear la imatge corporativa per al meu negoci?

  • Naming de la marca: És el primer element que l’audiència percep de la marca. És important que el nom del nostre negoci s’associï a l’activitat que es desprèn d’aquest. Al mateix temps, també ha de ser creatiu, fàcil de pronunciar, fàcil de recordar i perfectament diferenciable de la competència.

 

  • Logotip: L’elecció del logotip és un altre dels elements que cobra una major rellevància. Sent un element essencial per a la construcció de la marca corporativa. Per a poder triar el logo més adequat és imprescindible identificar i estudiar l’estil dels teus clients potencials. Així com pensar en el missatge que es desitja transmetre arran de nostres.

 

  • Eslògan: L’eslògan és fonamental per a generar credibilitat. Així com per a poder generar la màxima confiança en els teus futurs clients. És important que l’eslògan sigui capaç de generar atracció i de convertir-se en atractiu per a la nostra audiència. Malgrat que històricament l’elecció de l’eslògan sempre ha estat molt relacionat amb una elevada inversió en matèria econòmica, no convé oblidar que són moltes les opcions per les quals podem decantar-nos per a poder esprémer al màxim totes les necessitats amb les quals comptem.

 

  • La pàgina web: Els últims mesos ens han demostrat la importància de comptar amb una pàgina web per al nostre negoci. No hi ha dubte que, immersos en plena era de la digitalització, la presència en línia és una de les millors inversions que podrem dur a terme. Elements com ara el domini del nostre negoci, unit al disseny d’aquesta, és fonamental. Per a això, és important que tinguem en compte tots els elements que són importants en l’era actual: el posicionament SEO, que el disseny sigui responsive… Diferents aspectes que podran millorar la nostra notorietat en la web.

 

  • El disseny de l’embalatge: En el cas que comptis amb un producte o un servei que desitgis vendre, el disseny de l’embalatge és fonamental. Sent un element diferenciador respecte a la nostra competència.

 

Crear la imatge corporativa del nostre negoci és molt més senzill del que sembla. Invertir únicament en aquells elements que poden provocar-nos el major retorn és una de les millors decisions per les quals podrem optar. Des de Zinkers podem ajudar-te a aconseguir els millors resultats per al teu habitatge. A quines esperes per a confiar en els nostres serveis?

La imagen corporativa que desprenda nuestro negocio es tan importante como la actividad que realicemos en el mismo. De ella se desprende que los clientes asocien nuestra marca a una actividad o a unos valores en concreto. Por lo que su importancia es máxima.

No obstante, desde Zinkers entendemos a la perfección que saber crear la imagen corporativa de nuestro negocio es fundamental para lograr el éxito de todas nuestras marcas. A continuación, una serie de consejos que te ayudarán a crear la imagen corporativa para tu negocio.

 

¿Cómo se debe crear la imagen corporativa para mi negocio?

  • Naming de la marca: Es el primer elemento que la audiencia percibe de la marca. Es importante que el nombre de nuestro negocio se asocie a la actividad que se desprende del mismo. Al mismo tiempo, también debe ser creativo, fácil de pronunciar, fácil de recordar y perfectamente diferenciable de la competencia.

 

  • Logotipo: La elección del logotipo es otro de los elementos que cobra una mayor relevancia. Siendo un elemento esencial para la construcción de la marca corporativa. Para poder escoger el logo más adecuado es imprescindible identificar y estudiar el estilo de tus clientes potenciales. Así como pensar en el mensaje que se desea transmitir a raíz de nuestros.

 

  • Eslogan: El eslogan es fundamental para generar credibilidad. Así como para poder generar la máxima confianza en tus futuros clientes. Es importante que el eslogan sea capaz de generar atracción y de convertirse en atractivo para nuestra audiencia. Pese a que históricamente la elección del eslogan siempre ha estado muy relacionado con una elevada inversión en materia económica, no conviene olvidar que son muchas las opciones por las que podemos decantarnos para poder exprimir al máximo todas las necesidades con las que contamos.

 

  • La página web: Los últimos meses nos han demostrado la importancia de contar con una página web para nuestro negocio. No cabe duda que, inmersos en plena era de la digitalización, la presencia online es una de las mejores inversiones que vamos a poder llevar a cabo. Elementos tales como el dominio de nuestro negocio, unido al diseño de la misma, es fundamental. Para ello, es importante que tengamos en cuenta todos los elementos que son importantes en la era actual: el posicionamiento SEO, que el diseño sea responsive… Diferentes aspectos que van a poder mejorar nuestra notoriedad en la web.

 

  • El diseño del packaging: En el caso de que cuentes con un producto o un servicio que desees vender, el diseño del packaging es fundamental. Siendo un elemento diferenciador con respecto a nuestra competencia.

 

Crear la imagen corporativa de nuestro negocio es mucho más sencillo de lo que parece. Invertir únicamente en aquellos elementos que pueden provocarnos el mayor retorno es una de las mejores decisiones por las que vamos a poder optar. Desde Zinkers podemos ayudarte a conseguir los mejores resultados para tu vivienda. ¿A qué esperas para confiar en nuestros servicios?