Subvencions de l’Ajuntament de Granollers per a la contractació de persones desocupades.

L’Ajuntament de Granollers ha obert la convocatòria per sol·licitar subvencions per a la contractació de persones desocupades. Aquesta subvenció és per a la contractació durant un període de 12 mesos a les persones desocupades.

Es pot presentar a aquesta línia qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral, reunint els requisits establerts a les bases.

Requisits generals:

 • No tenir deutes amb l’administració pública.
 • Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció.
 • Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de la subvenció.

Requisits específics:

 • Tenir el domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.
 • Estar donat/da d’alta al cens d’activitats econòmiques de l’Agència Tributària.
 • Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l’empresa, mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral, en el període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el 15 de juliol de 2022.
 • La persona contractada que motiva la subvenció ha de complir els següents requisits:
  • Estar empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de contractació.
  • Estar desocupada el dia abans de la data d’inici del contracte laboral.
  • No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció.

El termini per presentar sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament finalitzarà el dia 15 de juliol de 2022.

Per més informació, pots consultar la pàgina web de l’Ajuntament en el següent enllaç.