Subvencions pel foment de l’emprenedoria

L’Ajuntament de Granollers ha obert la convocatòria per sol·licitar subvencions pel foment de l’emprenedoria i la creació d’activitat empresarial.

La finalitat és la creació de noves activitats empresarials de persones empadronades a Granollers o que l’activitat econòmica estigui localitzada al municipi de Granollers. La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir a reduir la taxa d’atur de la població de Granollers així com també afavorir la consolidació i el creixement de l’activitat emprenedora al municipi.

Persones beneficiàries:

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, de naturalesa privada, que iniciïn una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, i reuneixin les següents condicions:

  • Que estigui desocupada el dia abans de l’inici de l’activitat empresarial. 
  • Que l’activitat econòmica s’hagi donat d’alta en el període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció. S’entendrà com a data d’inici de l’activitat econòmica, la que figuri com a data d’alta en el Règim Especial del Treball Autònom a la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional corresponent.
  • Que estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d’inici de l’activitat econòmica o que l’activitat econòmica estigui localitzada al municipi de Granollers.
  • No haver percebut una subvenció, d’aquesta mateixa línia, a les convocatòries dels 2 anys anteriors.

Quantia:

Dotació total de 35.000,00 €.

L’import de la subvenció pel foment a l’emprenedoria serà de:

  • 3.000,00 € de manera general.
  • 4.000,00 € quan la forma jurídica de l’activitat econòmica que es posa en funcionament sigui una cooperativa.

El termini per presentar sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament finalitzarà el dia 21 de juliol de 2022.

Per més informació, pots consultar la pàgina web de l’Ajuntament en el següent enllaç.