Subvencions al comerç, artesania i la moda de la Generalitat

La Generalitat ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

La iniciativa s’emmarca en el Pla d’Acció de Comerç, Artesania i Moda 2022-2025, que té com a principals objectius enfortir el model català de comerç, promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial i donar suport a les empreses i professionals del sector de la moda i l’artesania en els seus reptes específics. Alguns dels reptes que afronta el sector són la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la promoció de la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda, i l’impuls del sector artesanal potenciant la seva competitivitat i prestigi.

Comerç i Serveis:

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis, aquelles que presten les activitats empresarials que

es relacionen a continuació:

  • Empreses de comerç que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
  • Tallers mecànics
  • Serveis fotogràfics
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Tintoreries i bugaderies
  • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa
  • Bars, cafeteries i restaurants
  • Serveis de menjar preparat i càtering
  • Agències de viatges detallistes

PROGRAMA DE SUPORT EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES

Objectiu: Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat. Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Persones beneficiàries: Empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

PROGRAMA DE SUPORT PER A LA OBERTURA DE COMERÇOS I DE SUPORT A LA REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS

Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals.

Persones beneficiàries: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Per més informació, pots consultar la pàgina web de la Generalitat en el següent enllaç.