Instagram Business: avantatges i primers passos per a iniciar-se

Instagram BusinessDurant els últims anys, les xarxes socials s’han consolidat com una part imprescindible en el nostre dia a dia. El seu caràcter immediat, el seu vessant gràfic i la gran massa d’usuaris que aglutina s’han convertit en els tres ingredients bàsics que els han permès esprémer al màxim totes les seves possibilitats.

D’entre les diferents xarxes que podem trobar actualment al nostre país, una de les quals es troba en un millor estat de forma és, sens dubte, Instagram. A continuació, cinc avantatges que podràs gaudir d’Instagram Business per al teu negoci.

 

Genera un major engagement amb la teva audiència

Un dels objectius que han de ser presents en qualsevol estratègia de màrqueting digital és el relacionat amb el engagement de la nostra audiència. Aconseguir la màxima interacció amb les nostres campanyes és un dels majors èxits que podrem aconseguir. Com que aquesta interacció incideix de manera directa en la manera en què fidelizamos a tots els nostres clients.

La seva importància és tal que Instagram actualment no mostra les publicacions d’acord amb el timing. Sinó que actualment l’algorisme destaca aquelles publicacions que han generat una major interacció.

 

Augmenta el trànsit del teu web

Les xarxes socials s’han consolidat com un dels camins més importants que ens permeten elevar el trànsit de la nostra web a un nivell superior. Dur a terme una bona planificació de continguts es traduirà de manera directa en la nostra capacitat per a augmentar el trànsit del nostre lloc web.

Cada vegada que actualitzis el teu blog o el teu catàleg de referències amb un nou contingut, comparteix el link a través de les stories o de les teves publicacions. Veuràs que diferència!

 

Actua com a nexe d’unió entre els teus clients i la teva signatura

En un entorn en el qual no existeixen els escenaris físics, la digitalització ha de derrocar una gran quantitat de barreres que es troben entre la nostra companyia i els nostres clients.

A través d’Instagram podrem obtenir un escenari en comú que ens permeti poder facilitar la interacció amb la nostra audiència.

 

Coneix el comportament dels teus clients

Entre els múltiples beneficis que es desprenen de l’ús de xarxes socials en l’entorn corporatiu, es troba la capacitat amb la qual compten per a poder analitzar el comportament dels nostres clients de manera completament gratuïta.

Fa alguns anys, poder dur a terme en anàlisis del comportament de la nostra audiència obligava a haver d’invertir una gran quantitat de diners. No obstant això, actualment és suficient amb accedir a les nostres xarxes socials i comprovar quins són aquells productes i estratègies per les quals presten una major atenció.

Davant aquesta situació, és tan important conèixer el comportament que tenen els nostres clients amb la nostra competència, així com quin és el seu comportament amb la nostra pròpia empresa. Obtenint una perspectiva molt més àmplia sobre totes les accions que podem dur a terme en el moment de garantir al màxim la nostra elecció.

Instagram s’ha consolidat com una eina fonamental en qualsevol companyia. A través d’Instagram Business, conèixer el comportament de la teva audiència mai havia estat tan senzill.

 

Font d’informació: Zinkers.es

Instagram Business: ventajas y primeros pasos para iniciarse

Instagram BusinessDurante los últimos años, las redes sociales se han consolidado como una parte imprescindible en nuestro día a día. Su carácter inmediato, su vertiente gráfica y la gran masa de usuarios que aglutina se han convertido en los tres ingredientes básicos que les han permitido exprimir al máximo todas sus posibilidades. 

De entre las diferentes redes que podemos encontrar actualmente en nuestro país, una de las que se encuentra en un mejor estado de forma es, sin duda alguna, Instagram. A continuación, cinco ventajas que podrás disfrutar de Instagram Business para tu negocio. 

Genera un mayor engagement con tu audiencia

Uno de los objetivos que tienen que estar presentes en cualquier estrategia de marketing digital es lo relacionado con el engagement de nuestra audiencia. Conseguir la máxima interacción con nuestras campañas es uno de los mayores éxitos que vamos a poder alcanzar. Puesto que esta interacción incide de manera directa en la manera en que fidelizamos a todos nuestros clientes. 

Su importancia es tal que Instagram actualmente no muestra las publicaciones de acuerdo al timing. Sino que actualmente el algoritmo destaca aquellas publicaciones que han generado una mayor interacción. 

Aumenta el tráfico de tu web

Las redes sociales se han consolidado como uno de los caminos más importantes que nos permiten elevar el tráfico de nuestra web a un nivel superior. Llevar a cabo una buena planificación de contenidos se traducirá de manera directa en nuestra capacidad para aumentar el tráfico de nuestro sitio web. 

Cada vez que actualices tu blog o tu catálogo de referencias con un nuevo contenido, comparte el link a través de las stories o de tus publicaciones. ¡Verás que diferencia!

Actúa como nexo de unión entre tus clientes y tu firma

En un entorno en el que no existen los escenarios físicos, la digitalización tiene que derribar una gran cantidad de barreras que se encuentran entre nuestra compañía y nuestros clientes.

A través de Instagram podremos obtener un escenario en común que nos permita poder facilitar la interacción con nuestra audiencia. 

Conoce el comportamiento de tus clientes

Entre los múltiples beneficios que se desprenden del uso de redes sociales en el entorno corporativo, se encuentra la capacidad con la que cuentan para poder analizar el comportamiento de nuestros clientes de manera completamente gratuita.

Hace algunos años, poder llevar a cabo en análisis del comportamiento de nuestra audiencia obligaba a tener que invertir una gran cantidad de dinero. No obstante, actualmente es suficiente con acceder a nuestras redes sociales y comprobar cuáles son aquellos productos y estrategias por las que prestan una mayor atención. 

Ante esta situación, es tan importante conocer el comportamiento que tienen nuestros clientes con nuestra competencia, así como cuál es su comportamiento con nuestra propia empresa. Obteniendo una perspectiva mucho más amplia acerca de todas las acciones que podemos llevar a cabo en el momento de garantizar al máximo nuestra elección. 

Instagram se ha consolidado como una herramienta fundamental en cualquier compañía. A través de Instagram Business, conocer el comportamiento de tu audiencia nunca había sido tan sencillo.