Programació d’activitats Can Muntanyola

20 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica

Data d'inici 24/01/2023
Durada 8 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Outlook i OneNote - Presencial

Data d'inici Del 25/01/2023 al 01/02/2023
Durada 10 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Normativa Intrastat 2022 - Operacions triangulars i compravendes interiors exemptes d'IVA - Presencial

Data d'inici Del 31/01/2023
Durada 8 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Tallers de formació directiva i especialitzada - Presencial

Data d'inici 03/02/2023
Durada 5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Com gestionar la retribució fixa de forma equitativa i competitiva?

Data d'inici 03/02/2023
Durada 5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Anàlisi i interpretació estats financers - Presencial Gestió empresarial

Data d'inici Del 08/02/2023 al 01/03/2023
Durada 20 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Com posar el preu als meus productes o serveis

Data d'inici 08/02/2023
Durada 4.5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Gestió del temps i tècniques de productivitat - Presencial

Data d'inici Del 10/02/2023 al 17/02/2023
Durada 10 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci

Data d'inici 15/02/2023
Durada 4.5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

La negociació comercial: defensa els teus marges - Presencial

Data d'inici Del 15/02/2023 al 22/02/2023
Durada 10 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Trucs de l'excel - Presencial

Data d'inici 17/02/2023
Durada 4 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Neurovenda i persuasió eficaç - Presencial

Data d'inici Del 23/02/2023 al 02/03/2023
Durada 10 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Treu el màxim rendiment del teu departament de compres - Presencial

Data d'inici Del 27/02/2023 al 20/03/2023
Durada 20 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Construeix equips d'alt rendiment en entorns de producció, magatzem i manteniment - Presencial

Data d'inici Del 28/02/2023 al 07/03/2023
Durada 10 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Iniciació a l'Excel - Presencial

Data d'inici Del 22/03/2023 al 29/03/2023
Durada 10 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Dirigir converses difícils a la feina - Presencial

Data d'inici 31/03/2023
Durada 5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Eines avançades d'Excel - Presencial

Data d'inici Del 19/04/2023 al 03/05/2023
Durada 5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria

Gestió de magatzems i estocs - Presencial

Data d'inici Del 28/04/2023 al 05/05/2023
Durada 5 hores
Adreçat a Empresa i emprenedoria